Pages

a) Joaquin Rodrigo djela za gitaru
b) Diplomski koncert
a) Joaquin Rodrigo djela za gitaru b) Diplomski koncert
Antun Devčić
Rad ne sadrži sažetak.
a) Moje kazalište - Tahar Ben Jelloun: Dijete od pijeska - DIPLOMSKA PREDSTAVA
b) Moje kazalište - Dijete od pijeska - Cirkuske tehnike u glumačkom procesu
a) Moje kazalište - Tahar Ben Jelloun: Dijete od pijeska - DIPLOMSKA PREDSTAVA b) Moje kazalište - Dijete od pijeska - Cirkuske tehnike u glumačkom procesu
Anja Ostojić
U ovom radu govori se o osobnom motivu u odabiru djela za diplomsku predstavu i odluci da će se raditi fizička predstava. Komentira se proces rada, ispreplitanje cirkuskih s glumačkim tehnikama u svrhu postizanja uvjerljivosti iskazivanja životnog puta osobe koja se našla u iznimno teškim okolnostima, kojoj je zapriječeno da živi kao osoba koja rodno zapravo jest, žena. Tema izuzetno aktualna u današnjem svijetu, rastrganom rodnim problemima. Priča o transformaciji, praćena...
a) Preparacije na štafelajnim slikama od srednjeg vijeka do 19.st.
b) Rekonstrukcije preparacije na štafelajnim slikama iz 19.st. i laboratorijske analize
a) Preparacije na štafelajnim slikama od srednjeg vijeka do 19.st. b) Rekonstrukcije preparacije na štafelajnim slikama iz 19.st. i laboratorijske analize
Bernarda Đurić
U diplomskom radu napravljen je pregled dosadašnjih spoznaja i istraživanja materijala korištenih u izradi prepracija na štafelajnim slikama iz razdoblja od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća. Prva istraživanja kao i izrada rekonstrukcija preparacija započela su tijekom 19. stoljeća, a oslanjaju se na proučavanje povijesnih izvora i umjetničkih djela. Pokazalo se kako su povijesni izvori izazovni u proučavanju, jer osim raznolike i ponekad teško shvatljive terminologije za...
a) Život i djelo Paula Hindemita
b) Diplomski koncert
a) Život i djelo Paula Hindemita b) Diplomski koncert
Vera Kamenšek
Rad ne sadrži sažetak.
a). Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
b). Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
a). Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila; b). Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Jelena Hudinčec
Rad opisuje postupke konzervacije-restauracije dvaju liturgijskih kandila. U prvom dijelu objašnjen je pojam kandila te način identifikacije predmeta. Drugi dio rada sadržava podatke prikupljene vizualnim pregledom kulturnih dobara, a u trećem dijelu opisani su i sami konzervatorsko - restauratorski zahvati tj. metode koje su pritom korištene (odstranjivanje površinskih nečistoća, uklanjanje korozivnih naslaga, izrađivanje i nadomještanje nedostajućih dijelova, pozlata,...
a). Kratki povijesni pregled modernih boja, konzervacija-restauracija maketa i monokromatskih površina
b). Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maketama Vaska Lipovca "Prijedlozi u prostoru" i "Skakačica"
a). Kratki povijesni pregled modernih boja, konzervacija-restauracija maketa i monokromatskih površina b). Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maketama Vaska Lipovca "Prijedlozi u prostoru" i "Skakačica"
Marija Curić
U diplomskom radu opisan je konzervatorsko-restauratorski zahvat na maketi za skulpturu “Prijedlozi prostoru” iz istoimenog ciklusa i maketi za skulpturu ženskog akta “Skakačica” umjetnika Vaska Lipovca. Upotreba takozvanih „neslikarskih“ boja i činjenica kako se prva maketa sastoji od monokromatski oslikanih elemenata, uvelike je utjecala na odabir metoda i materijala korištenih u konzervatorsko-restauratorskom postupku. U svrhu boljeg razumijevanja čitavog konteksta...
Šjor Tonči
Šjor Tonči
Roko Jelača
Rad ne sadrži sažetak.
Škole sviranja violine i violinistička pedagogija
Škole sviranja violine i violinistička pedagogija
Matej Ćurlin
Tema ovog diplomskog rada je osvrt na brojne i različite škole violine kroz povijest, kao i na pedagogiju koja prati podučavanje violine. Oduvijek sam imao velik interes za povijest, podučavanje i pronalaženje rješenja za određene zahtjeve vezane uz sviranje violine. Ovim radom htio bih istražiti različite načine podučavanja violinske tehnike različitih škola kroz povijest te ispitati njihov razvoj i procijeniti njihovu relevantnost i ulogu u današnjem glazbenom obrazovanju....
Štala
Štala
Elizabeta Ružić
‘Štala’ je kratkometražni eksperimentalno-igrani film sastavljen od četiri scene. U svakoj od tih scena prikazane su tri različite žene koje vode intimne monologe o svojim životnim sudbinama, a ono što ih povezuje je tema smrti. Njihovi monolozi bazirani su na istarskim tradicionalnim pjesmama od kojih su neke zapisane, a neke prenesene usmenom predajom.
Žanr scene u opusu Pietera Bruegela St.
Žanr scene u opusu Pietera Bruegela St.
Margita Miličić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages