diplomski rad
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja

Ivana Vukadin (2017)
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
Odjel za likovne umjetnosti
Odsjek za konzervaciju i restauraciju