ETNOMUZIKOLOG NIKOLA BUBLE (1950.–2015.)
ETNOMUZIKOLOG NIKOLA BUBLE (1950.–2015.)
Lidija Vladić-Mandarić
Istraživanje cjelovitoga znanstvenoga i umjetničkoga opusa Nikole Buble temelji se na dva osnovna obilježja njegova stvaralaštva: (1) znanstveni „pečat“ autora koji se eksplicira u nevjerojatnoj širini, bogatstvu i raznolikosti učinjenoga i postignutoga, te (2) umjetnička kreativnost utemeljena na tradiciji, koju je vrlo uspješno kontekstualizirao. Monografskom obradom i interpretacijom opusa i aktivnoga djelovanja u razdoblju od 70-ih godina XX. stoljeća do sredine drugoga...
GLAZBENI I PLESNI FOLKLOR BUKOVICE I RAVNIH  KOTARA S OSVRTOM NA RUBNA PODRUČJA
GLAZBENI I PLESNI FOLKLOR BUKOVICE I RAVNIH KOTARA S OSVRTOM NA RUBNA PODRUČJA
Ivo Brkić
Doktorska disertacija predstavlja spoj, svojevrstno isprepletanje dviju integralnih disciplina folkloristike: etnomuzikologije i etnokoreologije koje autor smatra nerazdvojivim u procesu istraživanja narodne glazbeno-plesne kulture određenog područja. Rad je ishod prikupljanja glazbenog i plesnog folklora Bukovice, Ravnih kotara i njihovih rubnih područja u dva razdoblja u razmaku od tridesetak godina: 1975. - 1979. i 2007. - 2012. u težnji da do danog vremena znanstvenim istraživanjem...
POSTOJEĆE STANJE I STRATEGIJA OČUVANJA I RAZVITKA GLAZBENOG KULTURNO-UMJETNIČKOG AMATERIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
POSTOJEĆE STANJE I STRATEGIJA OČUVANJA I RAZVITKA GLAZBENOG KULTURNO-UMJETNIČKOG AMATERIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dražen Jelavić
U radu će se evaluirati postojeće stanje glazbenog kulturno-umjetničkog amaterizma RH. Analizirat će se podaci iz područja zakonodavstva, financiranja i planiranja, prakse i potrebe, ustrojstva i međunarodne kulturne suradnje te pružiti detaljni uvid u aktualnu situaciju, bitnu za kreiranje strategije očuvanja i razvitka glazbenog kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske. Strategija pretpostavlja rješenja problema s kojima se susreću glazbeno kulturno-umjetničke udruge...