ETNOMUZIKOLOG NIKOLA BUBLE (1950.–2015.)
ETNOMUZIKOLOG NIKOLA BUBLE (1950.–2015.)
Lidija Vladić-Mandarić
Istraživanje cjelovitoga znanstvenoga i umjetničkoga opusa Nikole Buble temelji se na dva osnovna obilježja njegova stvaralaštva: (1) znanstveni „pečat“ autora koji se eksplicira u nevjerojatnoj širini, bogatstvu i raznolikosti učinjenoga i postignutoga, te (2) umjetnička kreativnost utemeljena na tradiciji, koju je vrlo uspješno kontekstualizirao. Monografskom obradom i interpretacijom opusa i aktivnoga djelovanja u razdoblju od 70-ih godina XX. stoljeća do sredine drugoga...
POSTOJEĆE STANJE I STRATEGIJA OČUVANJA I RAZVITKA GLAZBENOG KULTURNO-UMJETNIČKOG AMATERIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
POSTOJEĆE STANJE I STRATEGIJA OČUVANJA I RAZVITKA GLAZBENOG KULTURNO-UMJETNIČKOG AMATERIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dražen Jelavić
U radu će se evaluirati postojeće stanje glazbenog kulturno-umjetničkog amaterizma RH. Analizirat će se podaci iz područja zakonodavstva, financiranja i planiranja, prakse i potrebe, ustrojstva i međunarodne kulturne suradnje te pružiti detaljni uvid u aktualnu situaciju, bitnu za kreiranje strategije očuvanja i razvitka glazbenog kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske. Strategija pretpostavlja rješenja problema s kojima se susreću glazbeno kulturno-umjetničke udruge...