Paginacija

a). Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
b). Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
a). Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila; b). Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Jelena Hudinčec
Rad opisuje postupke konzervacije-restauracije dvaju liturgijskih kandila. U prvom dijelu objašnjen je pojam kandila te način identifikacije predmeta. Drugi dio rada sadržava podatke prikupljene vizualnim pregledom kulturnih dobara, a u trećem dijelu opisani su i sami konzervatorsko - restauratorski zahvati tj. metode koje su pritom korištene (odstranjivanje površinskih nečistoća, uklanjanje korozivnih naslaga, izrađivanje i nadomještanje nedostajućih dijelova, pozlata,...
Žanr scene u opusu Pietera Bruegela St.
Žanr scene u opusu Pietera Bruegela St.
Margita Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Žanr u opusu scene Pietera Brueghela
Žanr u opusu scene Pietera Brueghela
Margita Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Žene umjetnice u 15. i 16.st. u Italiji
Žene umjetnice u 15. i 16.st. u Italiji
Ana Marija Markežić
Tema ovoga rada su žene-slikarice 15. i 16. stoljeća u Italiji. Italija, zemlja koju možemo nazvati kolijevkom renesanse kao kulturno-povijesnog razdoblja, je na neki način omogućila i odškrinula vrata obrazovanju žene u likovnoj umjetnosti, zbog čega je iz toga područja izašlo najviše renomiranih žena-umjetnica. Iz opće kulture nam je poznato kako su žene kroz povijest bile tretirane i osporavane, a kroz ovaj rad se istražuje kako su se žene snalazile i probijale u...
Ženska grafička scena u Hrvatskoj od druge polovice 20.st.
Ženska grafička scena u Hrvatskoj od druge polovice 20.st.
Ana Maria Delalle
Ovaj diplomski rad istražuje temu ženske grafičke scene u Hrvatskoj od druge polovine 20.st. Polazeći od općenito grafike kao medija i pojma grafike u likovnoj umjetnosti. Istražuje razdoblje pojave žene u povijesti koje se izražavaju ovim medijem. Razmatranje ovog rada prati istraživanje umjetničkog i grafičkog izražaja Hrvatskih umjetnica od druge polovice 20. st. do danas koje djeluju na Zagrebačkom, Riječkom i Splitskom području. Rad predstavlja sažeti kronološki opus...
Ženski akt u modernom hrvatskom kiparstvu
Ženski akt u modernom hrvatskom kiparstvu
Nikša Propadalo
Rad ne sadrži sažetak.
Život 17.st. u Nizozemskoj na slikama Vermeera
Život 17.st. u Nizozemskoj na slikama Vermeera
Vana Božić
Rad ne sadrži sažetak.
Život i djelo Sergeja Prokofjeva
Život i djelo Sergeja Prokofjeva
Mihael Vorel
Sergej Prokofjev jedan je od najvećih i najindividualnijih predstavnika, ne samo ruske, već i cjelokupne suvremene glazbe 20. stoljeća. Nakon Ruske revolucije napušta domovinu te nastavlja svoju karijeru kao skladatelj, pijanist i dirigent u SAD-u, Parizu i ostalim velikim europskim glazbenim središtima. Jedan je od rijetkih umjetnika koji se odluĉio vratiti u SSSR i izložiti strogim umjetniĉkim zahtjevima novonastale države. Tijekom godina njegov se glazbeni jezik uvelike mijenja...
Život oblika u kamenu
Život oblika u kamenu
Josip Sovulj
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija