Paginacija

Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na zaštitu predmeta izrađenih od metala
Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na zaštitu predmeta izrađenih od metala
Vana Ribarović
U ovom diplomskom radu iznesene su neke od temeljnih odrednica za zaštitu kulturnih dobara izrađenih od metala. Rad je podijeljen u dvije cjeline, teoretsku i istraživačku, koju čine dva istraživanja. U prvom dijelu su definirani mikroklimatski uvjeti, te je objašnjena njihova važnost u kontekstu očuvanja metalnih predmeta. Sažeto je protumačno i što je korozija, te koji spojevi u muzejima, uzrokuju njenu pojavu. U nastavku je navedeno kako geografski položaj i konstrukcija...
Utjecaj politike na stvaralaštvo Dmitrija Šostakoviča
Utjecaj politike na stvaralaštvo Dmitrija Šostakoviča
Danijela Kos
Rad ne sadrži sažetak.
Učenje o bojama prema Goetheu
Učenje o bojama prema Goetheu
Dominik Duboković
Ovaj diplomski rad bavi se prirodoznanstvenim istraživanjem fenomena svjetla i boje prema Johannu Wolfgangu von Goetheu. Pored elaboriranja pojma boje koji označava fizikalnu osobinu svjetlosti ili tvar za bojenje te uvidom u kromatska i akromatska svojstva iste, rad prvenstveno izdvaja i razmatra moguće teorije i definicije nekih od najznačajnijih filozofa, fizičara, matematičara, kemičara, likovnih umjetnika i svih onih koji su se na bilo koji način bavili bojom i svjetlom....
Vasko Lipovac - grupa reljefa iz Cavtata: konzervacija-restauracija odabranih elemenata i  rekonstrukcija izvornog postava na temelju sačuvanih elemenata i foto 
dokumentacije
Vasko Lipovac - grupa reljefa iz Cavtata: konzervacija-restauracija odabranih elemenata i rekonstrukcija izvornog postava na temelju sačuvanih elemenata i foto dokumentacije
Josip Pašalić
U ovom diplomskom radu objašnjeno je kako je proveden konzervatorsko-restauratorski postupak na odabranim elementima grupe reljefa Vaska Lipovca iz hotela Epidaurus u Cavtatu koji su pripadali cjelini od najvjerojatnije 17 elemenata. Riječ je o djelima Dama i Mornar. Istraživanje je započeto sakupljanjem podataka o povijesti skulptura da bi se usredotočilo na utvrđivanje sastava materijala, odnosno vrste drva nosioca i industrijskih boja kojima je Lipovac oslikao reljefe te...
Venera
Venera
Leonora Doroci
Rad ne sadrži sažetak.
Vic dana / Nijansa 2. N
Vic dana / Nijansa 2. N
Mirna Markotić
Rad ne sadrži sažetak.
Vizualizacija u znanosti - telomerski efekt
Vizualizacija u znanosti - telomerski efekt
Josip Perić
Rad ne sadrži sažetak.
Vizualne komunikacije; praksa u budućnosti
Vizualne komunikacije; praksa u budućnosti
Doris Zalović
Rad ne sadrži sažetak.
Vizualno obrazovni pristup kod djece sa složenim komunikacijskim potrebama
Vizualno obrazovni pristup kod djece sa složenim komunikacijskim potrebama
Eleonora Matijašević
Komunikacija je neizostavna u ljudskom životu, svaki dan komu - niciramo, verbalno ili neverbalno. Nažalost, djeca sa složenim komunikacijskim potrebama se svakodnevno susreću s proble - mom kako iskazati temeljnu potrebu i želje koje imaju. Stoga se sve veća rješenja kod poboljšanja komunikacije i obrazovnog pristupa djece s teškoćama u razvoju pronalaze u potpomognutoj komunikaciji. Takva upotreba komunikacije kod djece zahtijeva izrazito strukturiran pristup auditivnoj,...
Vježbanje glazbenog instrumenta
Vježbanje glazbenog instrumenta
Karmen Sedlar
Riječ vježba dolazi od latinske riječi exercitim, a označava svaku tjelesnu aktivnost koja poboljšava ili održava tjelesnu spremnost i sveukupno zdravlje. Možemo je klasificirati u tri vrste: aerobne vježbe, anaerobne vježbe te vježbe istezanja. Vježbanje glazbenog instrumenta većim dijelom sadrži elemente anaerobne vježbe jer je fokus na preciznosti i točnosti, koordinaciji ruku te povećava se svjesnost velikih i malih mišičnih grupa (eng. mind- to-muscle connection), dok...
What you see is what it is
What you see is what it is
Frančeska Pilić
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija