Paginacija

UMAS memento
UMAS memento
Veronika Kušek
Rad ne sadrži sažetak.
Uklanjanje grafita sa spomenika kulture
Uklanjanje grafita sa spomenika kulture
Ema Bonomi
Veliki problem u očuvanju kulturnih dobara u urbanim sredinama je kontaminiranost istih grafitima. Za uspješno uklanjanje grafita potrebno je identificirati vrstu materijala i vrstu boje kojom je materijal kontaminiran te poznavati njihova kemijska i fizička svojstva kako bi potencijalnom metodom uklanjanja boje što manje utjecali na izvornost materijala. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu su opisana svojstva materijala koji su najčešće kontaminirani grafitima. Naglasak...
Umjetnička djela - poticaj doživljavanju, izražavanju i stvaranju djece rane i predškolske dobi u muzeju i dječjem vrtiću
Umjetnička djela - poticaj doživljavanju, izražavanju i stvaranju djece rane i predškolske dobi u muzeju i dječjem vrtiću
Mia Bogdan
U ovom radu obrazloženi su utjecaji umjetničkih djela i odgojih okružja – muzeja i dječjeg vrtića na doživljavanje, izražavanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi kroz projekt Susret Meštrovića i Klimta u muzeju i dječjem vrtiću. Projektne aktivnosti ostvarile su se dijelom u prostorima Galerije Meštrović, a dijelom u dva dječja vrtića predškolske ustanove Radost u Splitu. U projektu je sudjelovalo ukupno 45 djece odnosno, dvije odgojne skupine (od 4 do 7 g.)....
Umjetnička galerija Dubrovnik
Umjetnička galerija Dubrovnik
Karla Raguž
Rad ne sadrži sažetak.
Umjetnost kao terapija kroz oči umjetnika
Umjetnost kao terapija kroz oči umjetnika
Andrea Vukoja
Tema ovog diplomskog rada bavi se utjecajem životnih okolnosti odabranih umjetnika i njihovog emocionalnog, psihičkog i fizičkog stanja na njihovo stvaralaštvo. Na samom početku upoznajemo se s umjetnošću kroz povijest te kako se umjetnost oduvijek koristila kao jedan oblik terapije, ne samo u slikarstvu nego i u svim drugim granama umjetnosti. Kratkim dijelom daje se povijesni i stručni uvid u art terapiju koja se vrlo kasno javlja kao koristan alat u psihoterapiji kojim se može...
Umjetnost obrade filmske slike
Umjetnost obrade filmske slike
Josip Bojčić
Ovaj diplomski rad se bavi temom obrade slike u jako širokom smislu, a trebao bi biti prikaz rezultata svega naučenog kroz vremenski period od osam godina. Iako jako sažet, rad se bavi detaljnijim i naprednijim tehničkim aspektima i detaljima obrade filmske slike. Iako je sam proces izrazito kreativan, potrebno je dobro poznavati sve alate kako bi se s lakoćom ostvarivao određen level vizualne privlačnosti i kvalitete.
Unist službeno pismo Sveučilišta u Splitu
Unist službeno pismo Sveučilišta u Splitu
Nikola Mikulić
Rad ne sadrži sažetak.
Urbanizam, arhitektura i skulptura u opusu Leonarda da Vincija
Urbanizam, arhitektura i skulptura u opusu Leonarda da Vincija
Mirna Matan
Tema ovog diplomskog rada uključuje urbanizam, arhitekturu i kiparstvo u opusu Leonarda da Vincija. Na samom početku upoznajemo se s vremenom u kojem je živio Leonardo i promjenama koje je obilježilo razdoblje renesanse kroz kratki povijesni uvod i život samog umjetnika koji je uvelike doprinio svijetu kao renesansni slikar, kipar, graditelj, istraživač i izumitelj. Osim u umjetnosti značajan doprinos ostavio je i na području urbanizma što prikazuje u skicama koje utjelovljuju...
Utjecaj abraziva za pjeskarenje na površine obojenih metala
Utjecaj abraziva za pjeskarenje na površine obojenih metala
Karmen Milić
Ovaj diplomski rad istražuje utjecaj abraziva u procesu pjeskarenja na površine različitih metala: aluminija, bakra, bronce, mjedi, cinka, kositra i olova. Korišteni su nekorodirani metali i isti metali korodirani u trima vodenim otopinama: natrijevog klorida, klorovodične kiseline i natrijevog metabisulfita, tako da kao produkti korozije nastaju kloridne i sulfatne soli. Abrazivi korišteni u ovom istraživanju su: orahova ljuska, soda bikarbona, staklene kuglice, kvarcni pijesak,...
Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na zaštitu predmeta izrađenih od metala
Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na zaštitu predmeta izrađenih od metala
Vana Ribarović
U ovom diplomskom radu iznesene su neke od temeljnih odrednica za zaštitu kulturnih dobara izrađenih od metala. Rad je podijeljen u dvije cjeline, teoretsku i istraživačku, koju čine dva istraživanja. U prvom dijelu su definirani mikroklimatski uvjeti, te je objašnjena njihova važnost u kontekstu očuvanja metalnih predmeta. Sažeto je protumačno i što je korozija, te koji spojevi u muzejima, uzrokuju njenu pojavu. U nastavku je navedeno kako geografski položaj i konstrukcija...
Utjecaj politike na stvaralaštvo Dmitrija Šostakoviča
Utjecaj politike na stvaralaštvo Dmitrija Šostakoviča
Danijela Kos
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija