Pages

Razlistane forme
Razlistane forme
Daniela Grubišić
Rad ne sadrži sažetak.
Razumijevanje medija po Marshallu McLuhanu
Razumijevanje medija po Marshallu McLuhanu
Lucija Glokević
Ovaj rad se bavi prouĉavanjem djela medijskog teoretiĉara i kritiĉara Marshalla McLuhana, pionira podruĉja medijske analitike, teorije informacija i uloge medija u popularnoj kulturi dvadesetog stoljeća. Namjera rada je dati uvid u problematiku naĉina korištenja medija i oglašavanja u suvremenom društvu u kojem ţivimo. Rad izdvaja i razmatra teze i pojmove vezane uz teoriju medija koje je McLuhan objavio još šezdesetih godina prošlog stoljeća, a koje su djelomiĉno aktualne i...
Razvoj američke i sovjetske animacije u socio-političkom kontekstu 20. stoljeća
Razvoj američke i sovjetske animacije u socio-političkom kontekstu 20. stoljeća
Marijana Ivković
U radu je na temelju dostupne literature predstavljen povijesni razvoj animacije u SAD-u i Sovjetskom Savezu, te razlike između dvije velike industrije animacije koje su u ovim državama nastale i to što ih je uvjetovalo. Rad prati evoluciju animacije od njenih najranijih dana, prije nego li je film kao medij uopće postojao pa sve do pojave prvih velikih imena u animaciji koji su svojim inovativnim pristupom i kreativnom uporabom animacijskih tehnika popularizirali ovaj mediji i probili...
Razvoj grafičke likovnosti na gramofonskim pločama
Razvoj grafičke likovnosti na gramofonskim pločama
Domenika Mateša
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj klesarstva, klesarskih metoda i alata
Razvoj klesarstva, klesarskih metoda i alata
Josipa Krolo
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj nadahnuća kroz tri rada
Razvoj nadahnuća kroz tri rada
Roko Držislav Rebić
Rad prati izmjene ideja i izvora inspiracije u radu u različitim materijalima kroz slijed od tri različita djela. Kroz rečeni slijed prikazuju se znanja, umijeća i vještina praktičnog upražnjavanja istih koji su stečeni kroz trogodišnje školovanje na Umjetničkoj akademiji.
Reciklaža
Reciklaža
Jelena Amadeo
Rad ne sadrži sažetak.
Refleksija
Refleksija
Ida Slavić
Rad ne sadrži sažetak.
Regula - dizajn sustava za samoregulaciju grada
Regula - dizajn sustava za samoregulaciju grada
Jelena Njeguš
Rad ne sadrži sažetak.
Ritamsko oblikovanje u baletu Petruška
Ritamsko oblikovanje u baletu Petruška
Marija Mihaela Vidak
Glazbeni opus ruskog skladatelja Igora Stravinskog, jedan je od najvažnijih u glazbi 20. stoljeća. Iako se inovativnost, koja se očituje gotovo u svakom segmentu tretmana glazbenog materijala, ponajprije vezuje uz rusku fazu njegovog skladanja, Stravinskijev opus u cjelini svjedoči o iznimnoj skladateljskoj kreativnosti i nepresušnoj inspiraciji koja je rezultirala s više svevremnih remek-djela. Osim inovacija, skladatelj je u svojim djelima na svojevrstan način i reinterpretirao...
Robert Schumann: Koncert za klavir i orkestar op. 54 u a-molu
Robert Schumann: Koncert za klavir i orkestar op. 54 u a-molu
Silvija Anić
Schumannov jedini klavirski koncert jedan je od poznatijih i omiljenijih koncerata u klavirskoj literaturi. U vrijeme svog nastanka donio je svježinu u načinu tretiranja klavira i orkestra. Originalnošću u pristupu formi i glazbenom izričaju, ovaj koncert je utjecao na razvoj klavirskog koncerta. U ovom radu predstavit ću biografiju Roberta Schumanna te povijesni kontekst i proces nastanka klavirskog koncerta op. 54. Potom ću analizirati koncert s formalno-harmonijskog aspekta;...
Rock skladbe The Beatlesa: Pet transkripcija za gudački kvartet
Rock skladbe The Beatlesa: Pet transkripcija za gudački kvartet
Ivo Kralj
Svrha ovog rada je deskripcija priređivačkog procesa rock glazbe predstavljene u klasičnoj formi. Temeljni problem rada je transkripcija dionica tipičnih instrumenata rock sastava u odgovarajuće dionice gudačkog kvarteta. Zahtjevnost procesa transkripcije očituje se u nemogućnostima i poteškoćama odvajanja pojedinačnih i skupnih dionica. S obzirom da je pop – rock glazba izrazito „popularna“ (odakle i sam naziv pop glazba), rad je usmjeren upravo na objašnjavanje pojma,...

Pages