Pages

Arhitektura Venecije i Veneta u 16. stoljeću - Andrea Palladio
Arhitektura Venecije i Veneta u 16. stoljeću - Andrea Palladio
Ivana Ćatipović
Palladio je jedan od najutjecajnijih arhitekata u cijelom razvoju zapadne arhitekture. Rođen je 1508. u Padovi u sjevernoj Italiji, Andrea Palladio je većinu svog života proveo u obližnjem gradu Vicenzi. U početku se školovao kao klesar, ali njegov se život preobrazio kada je radio za humanističkog pjesnika i znanstvenika Gian Giorgio Trissino, od 1538. do 1539. godine. Odveden je u Rim - što mu je omogućilo da proučava drevne ruševine. Palladio je postao poznat po projektiranju...
Autoportreti Vincent Van Gogh-a
Autoportreti Vincent Van Gogh-a
Marina Gvozdić
Vincent van Gogh je nizozemski slikar 19. stoljeća. U svojoj kratkoj slikarskoj karijeri naslikao je stotine slika među kojima je 37 autoportreta. Svoj prvi autoportret naslikao je nakon dolaska u Pariz koji je u to vrijeme bio centar europske umjetnosti. Prvi autoportret naslikao pod utjecajem nizozemskog tradicionalnog baroknog slikarstva, a kasnije upijajući ideje impresionista i postimpresionista razvija svoj vlastiti stil. Njegov slikarski rukopis koji karakterizira debeli impasto...
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Andrea Civadelić
Bratovštine su društveno – vjerske, odnosno staleško strukovne udruge dobrovoljno okupljenih ljudi. Nazivaju se i braištine, bratstva, skule, a ime je stvoreno od latinskih rijeĉi confraternites, fraternitates, fratiliae, scholae. Tragovi o prvim bratovštinama seţu u 4. i 5. stoljeće. Njihova imena su se mijenjala tokom stoljeća, a nazivi su zavisili od podruĉja gdje su nastajala. Veliki utjecaj na razvitak bratovština su imali novoosnovani prosjaĉki redovi u 13. stoljeću –...
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ana Rickijević
Rad ne sadrži sažetak.
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Marija Vičević
Ovaj rad predstavlja stare paške crkvene pučke (glagoljaške) napjeve, transkribirane prvi puta prema zvučnim zapisima Jerka Bezića iz 1964., pohranjenih u fonoteci Staroslavenskog instituta u Zagrebu, kao i zvučnim zapisima koncerta Mješovitog zbora Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Paga, održanog 2000. godine crkvi sv. Donata u Zadru. Transkripcijom i analizom komparativnih zapisa u notnom programu Sibelius autorica revitalizira i prezentira važan dio paške kulturne baštine te...
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Danijela Šušak
Prisutnost likovnih umjetnosti u svakodnevnom životu i radu te susret i komunikacija s osobama koje imaju oštećenja vida, potakli su nas da pokušamo istražiti kako osobe s oštećenjima vida percipiraju likovnu umjetnost. Nadalje, zaintrigiralo nas je kako likovna djela prilagoditi osobama s oštećenjima vida, kako bi ih i oni mogli doživjeti, te da li i koliko takav doživljaj može biti poticajan za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Ovaj likovno-istraživački projekt...
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Petra Lizde
Rad ne sadrži sažetak.
FT-IR analize uzoraka pigmenata s fresaka i kamenih umjetnina
FT-IR analize uzoraka pigmenata s fresaka i kamenih umjetnina
Josipa Marić
Posljednjih godina naglo je poraslo zanimanje za polikromijom i primjenom prirodnih znanosti u svrhu identifikacije pigmenata. Dobro očuvana polikromija na kamenu je uistinu rijetkost, a razlog tome su kemijske promjene u kamenu i boji. Boja s vremenom često reagira s okolišem, odvaja se od površine i otpada. Primjena kemije u restauratorskoj struci može pomoći u očuvanju rijetkih primjera polikromije za sljedeće generacije te može pomoći u izradi vjerodostojne rekonstrukcije...
Grafička mapa "Stvarnost"
Grafička mapa "Stvarnost"
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Ivana Vukadin
U ovom diplomskom radu prezentirane su dvije teme, izrada kopija u svrhu cjelovite prezentacije keramičkih posuda i FT-IR analize ulomaka odabranih kako bi predstavili raznovrsnost cjelokupnog zaprimljeng materijala. Arheološka keramika potječe s kasnobrončanodobnog lokaliteta Dugiš, koji se nalazi uz rijeku Cetinu pokraj općine Otok nedaleko grada Sinja. Arheološki materijal je dopremljen iz depoa Arheološkog muzeja u Splitu u radionu konzervacije-restauracije arheološke baštine i...
Kaštelansko polje u antici i ranom srednjem vijeku
Kaštelansko polje u antici i ranom srednjem vijeku
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.

Pages