Pages

Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Andrea Civadelić
Bratovštine su društveno – vjerske, odnosno staleško strukovne udruge dobrovoljno okupljenih ljudi. Nazivaju se i braištine, bratstva, skule, a ime je stvoreno od latinskih rijeĉi confraternites, fraternitates, fratiliae, scholae. Tragovi o prvim bratovštinama seţu u 4. i 5. stoljeće. Njihova imena su se mijenjala tokom stoljeća, a nazivi su zavisili od podruĉja gdje su nastajala. Veliki utjecaj na razvitak bratovština su imali novoosnovani prosjaĉki redovi u 13. stoljeću –...
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Danijela Šušak
Prisutnost likovnih umjetnosti u svakodnevnom životu i radu te susret i komunikacija s osobama koje imaju oštećenja vida, potakli su nas da pokušamo istražiti kako osobe s oštećenjima vida percipiraju likovnu umjetnost. Nadalje, zaintrigiralo nas je kako likovna djela prilagoditi osobama s oštećenjima vida, kako bi ih i oni mogli doživjeti, te da li i koliko takav doživljaj može biti poticajan za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Ovaj likovno-istraživački projekt...
Grafička mapa "Stvarnost"
Grafička mapa "Stvarnost"
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Kaštelansko polje u antici i ranom srednjem vijeku
Kaštelansko polje u antici i ranom srednjem vijeku
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Kinetička umjetnost i konstruktivizam
Kinetička umjetnost i konstruktivizam
Dajana Džafo
Kinetička umjetnost ne predočuje pokret, već je kretanje sastavni dio djela, što može značiti da se kreće samo djelo ili da se gledatelj kreće ispred djela ili se ne kreće ni gledatelj ni djelo, ali se postiže dojam kretanja zahvaljujući optičkoj varci. Zamisli kinetičke umjetnosti ukazuju na modernistički projekt tehničkog preobražaja i estetizaciju suvremenog svijeta. Konstruktivisti dvadesetih godina prošlog stoljeća, svojim avangardnim eksperimentiranjima, dali su prva...
Luka i Antun Sorkočević
Luka i Antun Sorkočević
Jelena Erić
Rad ne sadrži sažetak.
Nastava glazbene kulture za djecu s teškoćama
Nastava glazbene kulture za djecu s teškoćama
Marija Alapić
Rad ne sadrži sažetak.
Pojam i uloga forme u modernoj umjetnosti
Pojam i uloga forme u modernoj umjetnosti
Luka Matulić
Ovaj rad se bavi pojmom i definiranjem forme te njenom ulogom u modernoj umjetnosti. U prvom dijelu rada predstavljen je pojam forme kroz njegove razne definicije te je navedeno kako postoji pet značajnih definicija za teoriju umjetnosti uz koje je pružen uvid u povijesni prikaz i razvoj pojmova. Naglašen je i značaj formalne analize u povijesnoumjetničkoj interpretaciji i likovnoj hermeneutici gdje je determiniran vizualni jezik i forma kao njegov vidljiv nositelj, kao i povijest...
Propitivanje medija
Propitivanje medija
Danijela Šušak
Rad ne sadrži sažetak.
Separacije
Separacije
Dajana Džafo
Rad ne sadrži sažetak.

Pages