Paginacija


Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Jelena Hudinčec
U ovom dijelu magistarskog stručnog rada predstavljeni su rezultati istraživanja kiparskih djela nastalih u okviru Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak koja je bila aktivna od 1971. do 1990. godine. Ukratko je opisana povijest Kolonije, kao i povijest umjetničkih djela koja su u njoj nastala, s naglaskom na kiparska djela. Opisana je metodologija izrade bibliografije novinskih članaka o Koloniji te prvog cjelovitog popisa kiparskih djela realiziranih u okviru te manifestacije....
"100 dana"
"100 dana"
Fani Vidović
Rad 100 dana u vidu umjetničke knjige svojevrstan je dnevnik ili arhiv. Sastoji se od 100 stranica od kojih svaka stranica prezentira jedan dan, a svaki dan/stranica u sebi sadrži dvadeset fotografija unaprijed određenih motiva. Autorica svakodnevno ponavlja sebi zadani zadatak tj. fotografiranje 20 motiva u jednom danu - te tako stvara rutinu. Motivi nisu fotografije samo u fizičkom vidu postojećih objekta/predmeta, već ih autorica pronalazi u medijima poput televizije, novina,...
"Jugo"
"Jugo"
Lucija Bosančić
Rad ne sadrži sažetak.
"POSLJEDNJI DIVOVI"
"POSLJEDNJI DIVOVI"
Lucia Lukšić
Rad ne sadrži sažetak.
"Paralele"
"Paralele"
Mia Bui
Rad ne sadrži sažetak.
"Stanja: Propitivanje (be)smisla egzistencije"
"Stanja: Propitivanje (be)smisla egzistencije"
Marija Petrović
U ovom diplomskom radu autorica slika likove iz vlastitih predodžbi tehnikom akrila na platnu nastojeći kroz te likove izraziti svoja najskrivenija stanja svijesti, svoje najveće strahove, dvojbe i promišljanja o smislu vlastite egzistencije. S osloncem u egzistencijalističkim gledištima rad se bavi pitanjem smisla ljudskoga postojanja uopće te uvjetima i ograničenjima (apsurdnošću) ljudske slobode s obzirom na čovjekove mogućnost izbora, ali i na odgovornost koju posljedično...
"Stimulus"
"Stimulus"
Marin Renić
“Stimulus” je eksperimentalni kratki film koji koristi performans da bi prikazao metaforičnu autobiografiju koja kroz četiri faze filma promatra četiri perioda života čovjeka – od njegovog djetinjstva do trenutnog bivanja. Periodi su ilustrirani kroz četiri stanja čovjekova tijela i uma. Senzorička deprivacija i element vode, Strah i element zraka, Samo submisija i element vatre te Samo zakopavanje i element zemlje.
"Svemirska vještica"
"Svemirska vještica"
Lara Verson
Rad ne sadrži sažetak.
"Teme u Pop artu"
"Teme u Pop artu"
Maja Marić
U završnom radu obrađuju se teme kojima su pop umjetnici preokupirani u svojim djelima. Obrađeni su vodeći američki i britanski pop umjetnici te su njihova umjetnička djela grupirana po temama. Pop umjetnici slikaju predmete široke potrošnje i iz popularnih medija pri ćemu predmeti iz svakodnevnog života i popularne osobe dobivaju status umjetničke ikone. Pop umjetnici su u ikonografiju suvremene umjetnosti unijeli najveću količinu novih ikona, ali su i pridonijeli rušenju...
#LKLU2011
#LKLU2011
Dominik Duboković
Rad ne sadrži sažetak.
Admiral
Admiral
Mia Hržić-Vulić
Rad je realiziran u obliku video performansa koji je popraćen sa obraĊenom simulacijom zvukova Casina. Iskustvo rada u Casinu te osobno iskustvo o tome koje posljedice na obitelj ostavlja ovisnost o kocki, nagnalo je autoricu da krene u dublje istraţivanje ove teme. Za vrijeme rada u Casinu osjećala se nemoćnom da išta promjeni i istovremeno veoma licemjernom te joj se ĉinilo da je postala dio problema protiv kojeg se bori. Osjećajući sve veći bijes, ali i prezir, autorica se...

Paginacija