Paginacija

Blaga Korčulansko - Pelješkog arhipelaga:  Franjevačka crkva i samostan na otoku  Badija; Franjevačka crkva i samostan Gospe od Anđela iznad Orebića
Blaga Korčulansko - Pelješkog arhipelaga: Franjevačka crkva i samostan na otoku Badija; Franjevačka crkva i samostan Gospe od Anđela iznad Orebića
Jelena Amadeo
Ovaj diplomski rad donosi povijesni pregled Korčulansko - Pelješkog arhipelaga od prapovijesnog doba do predromaničkog razdoblja. Uz detaljan povijesni okvir opisani su značajni lokaliteti i artefakti na tom području. Sljedeće poglavlje donosi detaljni povijesni pregled grada Korčule te urbanistički razvitak i opis stare jezgre grada Korčule. U nastavku je poglavlje o Franjevačkoj crkvi i samostanu na otoku Badiji. Detaljno je opisan povijesni pregled, arhitektonski sklop i...
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Andrea Civadelić
Bratovštine su društveno – vjerske, odnosno staleško strukovne udruge dobrovoljno okupljenih ljudi. Nazivaju se i braištine, bratstva, skule, a ime je stvoreno od latinskih rijeĉi confraternites, fraternitates, fratiliae, scholae. Tragovi o prvim bratovštinama seţu u 4. i 5. stoljeće. Njihova imena su se mijenjala tokom stoljeća, a nazivi su zavisili od podruĉja gdje su nastajala. Veliki utjecaj na razvitak bratovština su imali novoosnovani prosjaĉki redovi u 13. stoljeću –...
Brod u vikinškoj umjetnosti
Brod u vikinškoj umjetnosti
Lucia Lukšić
Vikinzi odnosno Normani su nešto više od 250 godina ostali zapamćeni kao pljačkaši, trgovci, osvajači i vrsni moreplovci. U potpunosti su promijenili povijest Europe i iza sebe ostavili brojna postignuća kojima se i danas služimo. Bili su mnogobošci, vjerovali u prirodne sile i zazivali svoje bogove u pomoć. Njihovi su bogovi štitili obitelji, usjeve i ratne napade. Bili su i ostali vrsni brodograditelji i moreplovci. Njihove lađe se mogu svrstati u umjetnička remek djela,...
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ana Rickijević
Rad ne sadrži sažetak.
Clara Shumann: Sonata u g-molu
Clara Shumann: Sonata u g-molu
Petra Matetić
Rad ne sadrži sažetak.
Crkve sv. Jurja na području Kaštela
Crkve sv. Jurja na području Kaštela
Vanessa Jovanović Jurić
Od 7.st. doseljavaju se Hrvati na ove prostore mijenjajući tadašnju etničku i kulturnu sliku. Salona je napuštena i razorena, Siculi zapušten i zaboravljen, a Epetij ugašen. Jedino se održavaju Split i Trogir. U prvom razdoblju države hrvatskih vladara kaštelansko polje bilo je u njihovom posjedu, što nam potvrđuje Trpimirova darovnica iz 852. Godine u kojoj se i spominje crkva sv. Jurja u Putalju. Crkve su predstavljale središte života nekadašnjih naselja kao okupljališta....
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Marija Vičević
Ovaj rad predstavlja stare paške crkvene pučke (glagoljaške) napjeve, transkribirane prvi puta prema zvučnim zapisima Jerka Bezića iz 1964., pohranjenih u fonoteci Staroslavenskog instituta u Zagrebu, kao i zvučnim zapisima koncerta Mješovitog zbora Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Paga, održanog 2000. godine crkvi sv. Donata u Zadru. Transkripcijom i analizom komparativnih zapisa u notnom programu Sibelius autorica revitalizira i prezentira važan dio paške kulturne baštine te...
Croatian Beauty
Croatian Beauty
Josipa Vulić
Rad ne sadrži sažetak.
Dalmatinsko klapsko pjevanje u Opuzenu
Dalmatinsko klapsko pjevanje u Opuzenu
Danijel Curić
U radu je predstavljena dosad neistražena povijest dalmatinskog klapskog pjevanja u gradu Opuzenu. U kratkim je crtama prikazan kulturni život Opuzenaca od 1939. do danas, što uključuje dva crkvena zbora (Divojačko društvo, Zbor Župe Sv. Stjepana), Gradsku glazbu Opuzen, Zabavni orkestar Mjesne glazbe Opuzen, niz vokalno-instrumentalnih sastava, Opuzenski vokalni oktet, a ponajviše devet muških, ženskih, mješovitih i dječjih dalmatinskih klapa. Intervjuirani su kazivači starije...

Paginacija