Paginacija

Programska knjižica
Programska knjižica
Katarina Baule
Ovaj rad opisivat će program mog diplomskog koncerta. Rad je podijeljen na više poglavlja u kojima ću obraditi karakteristike skladatelja i djela koja ću izvoditi u obliku proširene programske knjižice. Među skladateljima su Bach, Mozart, Čajkovski, Elgar, Wieniawski i Šulek.
Promjene u upotrebi filmski formata
Promjene u upotrebi filmski formata
Maja Stojić
Rad ne sadrži sažetak.
Promjenjivost forme
Promjenjivost forme
Antonela Stanić
U magistarskom radu obrađuje se pitanje raspadanja, promjenjivosti, trošnosti, te derutnosti materije i degradaciji forme tijekom vremena, sve do potpune apstrakcije. Rad se sastoji od otisnutih mnogobrojnih faza u tehnici dubokog tiska (bakropis i akvatinta) kroz proces promjenjivosti određene forme, odnosno formiranja i gubljenja-propadanja oblika. U prvom poglavlju opisivat ću proces, nastanak i događanja kroz određene faze. U drugom poglavlju govorim o određenim umjetnicima i...
Propitivanje medija
Propitivanje medija
Danijela Šušak
Rad ne sadrži sažetak.
Prostor, zvuk i vrijeme: kreativne strategije i umjetnički mediji
Prostor, zvuk i vrijeme: kreativne strategije i umjetnički mediji
Hrvoje Pelicarić
Rad ne sadrži sažetak.
Prva hrvatska akademska kiparica Mila Wod - život i djelo
Prva hrvatska akademska kiparica Mila Wod - život i djelo
Josipa Bebić
Mila Wod je značajna za hrvatsku povijest umjetnosti zbog toga što je postala prva hrvatska akademska kiparica koja je u javnosti izložila svoje djelo. Živjela je u nepovoljnom razdoblju za žene, nije ih se prihvaćalo na jednak način kao i muškarce i broj radničkih mjesta u tvornicama za njih je bio manji nego za muškarce. Također, bile su degradirane u društvenim, političkim i ekonomskim krugovima. Još u drugoj polovici 19. stoljeća, žene su se počele boriti za svoja prava...
Put
Put
Roko Birimiša
Rad ne sadrži sažetak.
Rad s klorom
Rad s klorom
Iva Martinović
Rad ne sadrži sažetak.
Rad s učenicima u prvom razredu osnovne škole
Rad s učenicima u prvom razredu osnovne škole
Željko Mandarić
Rad ne sadrži sažetak.
Rafael (Raffaello Santi) - Stanze u Vatikanu
Rafael (Raffaello Santi) - Stanze u Vatikanu
Tea Barešić
U radu su, temeljem dostupne objavljene literature, predstavljeni fresko oslici autora Raffaella Santija u Vatikanskim stanzama ili sobama.
Ranokršćanska i srednjovjekovna baština otoka Šolte
Ranokršćanska i srednjovjekovna baština otoka Šolte
Antonia Vidan
Ranokršćansku i srednjovjekovnu baštinu otoka Šolte ponajviše svjedoče pronalasci iz kasnoantičkog i perioda srednjeg vijeka, što govori o dugoj i bogatoj povijesti otoka. Ranokršćanska baština obuhvaća baziliku Sv. Stjepana u Grohotama, za koju se zbog pronalaska krstionice smatra kako je bila centar pokrštavanja otočkog stanovništva i prva župna crkva na otoku, okosnica ranokršćanskog života otoka Šolte. Osim nje, nalazimo još dva važnija dokaza ranokršćanskog...
Ranokršćanske i ranosrednjevjekovne crkve na zadarskom otočju
Ranokršćanske i ranosrednjevjekovne crkve na zadarskom otočju
Nikolina Miličević
Zadarski arhipelag sastoji se od niza otoka na kojima su se još u ranom kršćanstvu počele graditi prve crkve. Osim arhitekture, nađeno je i nekoliko primjera kiparskih, a rjeđe slikarskih djela. Otoci na kojima su nađeni ostaci iz ranog kršćanstva i ranog srednjeg vijeka su: Pag, Olib, Premuda, Molat, Zverinac, Dugi otok, Otok Iž, Rivanj, Ugljan, Ošljak, Pašman, Kornat i Vrgada. Ranokršćanske crkve su bile jednostavnog oblika; najčešće jednobrodne, longitudinalne i s...

Paginacija