Paginacija

Autoportret
Autoportret
Anđela Jokić
Rad ne sadrži sažetak.
Autoportreti - Ja kao Drugo
Autoportreti - Ja kao Drugo
Marija-Tereza Murina
Rad je nastao kao reakcija na istraživanje osobnih osjećaja i uvjerenja čovjeka, sklonost ljudske psihe da ono podsvjesno propituje kao mehanizme kontrole našim životima. Rad je realiziran je u obliku triptiha ¨hibridnih¨ autoportreta sa životinjskim pogledom odnosno očima triju životinja na mjestu očiju autorice autoportreta. Ovim radom autorica želi potaknuti razmišljanja o univerzalnim traumama koje svi iskusimo kroz proces odrastanja i sazrijevanja, te osvijestiti prirodu...
Autoportreti Vincent Van Gogh-a
Autoportreti Vincent Van Gogh-a
Marina Gvozdić
Vincent van Gogh je nizozemski slikar 19. stoljeća. U svojoj kratkoj slikarskoj karijeri naslikao je stotine slika među kojima je 37 autoportreta. Svoj prvi autoportret naslikao je nakon dolaska u Pariz koji je u to vrijeme bio centar europske umjetnosti. Prvi autoportret naslikao pod utjecajem nizozemskog tradicionalnog baroknog slikarstva, a kasnije upijajući ideje impresionista i postimpresionista razvija svoj vlastiti stil. Njegov slikarski rukopis koji karakterizira debeli impasto...
Bestijarij
Bestijarij
Ivana Kevo
Rad ne sadrži sažetak.
Biografija, stvaralaštvo i analiza djela skladatelja Aarona Coplanda, Claude Debussyja, Petra Bergama i Arnolda Baxa
Biografija, stvaralaštvo i analiza djela skladatelja Aarona Coplanda, Claude Debussyja, Petra Bergama i Arnolda Baxa
Žana Radonić
Rad sadrži detaljne analize kompozicija Koncert za klarinet, gudački orkestar, harfu i klavir skladatelja Aarona Coplanda, Première Rhapsodie Claudea Debussyja, Concerto Abbreviato Petra Bergama i Sonatu za klarinet i klavir Arnolda Baxa. Navedene su kompozicije vrlo cijenjena i svjetski priznata djela klarinetske literature. Rad također sadrži biografije i stvaralaštvo prethodno spomenutih skladatelja kako bi se dobila jasnija slika o njima kao ličnostima, vremenu i okolnostima u...
Biografija, stvaralaštvo i analiza djela skladatelja: L. E. Larssona, Erwina Dressela, Christiana Laube i Ane Horvat
Biografija, stvaralaštvo i analiza djela skladatelja: L. E. Larssona, Erwina Dressela, Christiana Laube i Ane Horvat
Filip Dujmović
Rad sadrži detaljne analize kompozicija Larsa-Erika Larssona: Koncert za saksofon i gudače, Op. 14, Erwina Dressela: Sonata za saksofon i klavir, Op. 26., Ane Horvat: Sax And The Machine, Christiana Laube: Jungle i Ryja Node: “Ryoanji 2” Mirror pond (Kyo Yo Chi) te biografije i stvaralaštva navedenih skladatelja.
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija
Ivan Glavurdić
Rad sadrži detaljne analize kompozicija Stjepana Šuleka Koncert za klarinet i komorni orkestar, Ante Grgina Koncert za klarinet i orkestar i Petra Bergama Concerto Abbreviato. Spomenute kompozicije su izuzetna i svjetski priznata djela literature za klarinet. Osim toga, rad sadrži i biografije, djela, nagrade i priznanja, u svrhu detaljne slike o skladateljima kao osobama, te o vremenu i okolnostima u kojima su živjeli i djelovali i u kojima su njihove kompozicije nastale.
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija skladatelja: Stjepana Šuleka, Claudea Debussya i Francisa Poulenca
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija skladatelja: Stjepana Šuleka, Claudea Debussya i Francisa Poulenca
Lorena Dokša
Rad sadrži detaljne analize kompozicija Koncert za klarinet i komorni orkestar Stjepana Šuleka, Premiére Rhapsodie Claudea Debussyja i Sonate pour deux clarinettes Francisa Poulenca. Navedene su kompozicije vrlo cijenjena i svjetski priznata djela klarinetske literature. Rad također sadrži biografije i stvaralaštvo prethodno spomenutih skladatelja kako bi se jasnije predočile okolnosti, vrijeme pa i sama njihova osobnost koje su utjecale na stvaranje navedenih kompozicija.
Biomorfni oblici u umjetnosti
Biomorfni oblici u umjetnosti
Nikolina Veljačić
Rad ne sadrži sažetak.
Biti sretan
Biti sretan
Filip Opačić
Rad ne sadrži sažetak.
Blaga Korčulansko - Pelješkog arhipelaga:  Franjevačka crkva i samostan na otoku  Badija; Franjevačka crkva i samostan Gospe od Anđela iznad Orebića
Blaga Korčulansko - Pelješkog arhipelaga: Franjevačka crkva i samostan na otoku Badija; Franjevačka crkva i samostan Gospe od Anđela iznad Orebića
Jelena Amadeo
Ovaj diplomski rad donosi povijesni pregled Korčulansko - Pelješkog arhipelaga od prapovijesnog doba do predromaničkog razdoblja. Uz detaljan povijesni okvir opisani su značajni lokaliteti i artefakti na tom području. Sljedeće poglavlje donosi detaljni povijesni pregled grada Korčule te urbanistički razvitak i opis stare jezgre grada Korčule. U nastavku je poglavlje o Franjevačkoj crkvi i samostanu na otoku Badiji. Detaljno je opisan povijesni pregled, arhitektonski sklop i...

Paginacija