Paginacija

Zakon slučajnosti
Zakon slučajnosti
Andrea Civadelić
Rad ne sadrži sažetak.
Zašto imamo loše live action adaptacije animiranih filmova
Zašto imamo loše live action adaptacije animiranih filmova
Mirna Rodić
Bilo da se radi o dugometražnim filmovima ili serijskom programu, live action adaptacije već neko vrijeme imaju lošu reputaciju. Zbog loše kombinacije stvarnog života i računalno generirane slike (engl. Computer-generated imagery, dalje kao „CGI“) te promjene temeljnog značenja izvornog filma, njihov očekivani prijelaz u stvarnost susreće se s razočaranjem, s kojim će se vjerojatno i dalje susretati.
Zidne slike ranosrednjevjekovnih crkvi Dubrovačke biskupije
Zidne slike ranosrednjevjekovnih crkvi Dubrovačke biskupije
Miro Šimunović
Zidne slike pronađene na crkvama u Dubrovačkoj biskupiji mogu se datirati u drugu polovicu 11. stoljeća, nakon crkvenog raskola. U radu se posvećujem trima crkvama. Smata se da je cjelokupne zidne oslike u crkvi Sv. Nikole na Koločepu i crkvi Sv. Ivana na otoku Šipanu radila ista radionica, koja je vjerojatno oslikala i dubrovačku prvostolnicu. Lako je za povjerovati da te tri crkve nisu bile jedine na tom području koje je oslikala ova radionica, školovana na istoku. Radionica je...
Zidno slikarstvo u sakralnim građevinama na području Poljica
Zidno slikarstvo u sakralnim građevinama na području Poljica
Nikolina Lovrić
Rad ne sadrži sažetak.
a) Diplomski koncert
b) Jean Sibelius
a) Diplomski koncert b) Jean Sibelius
Matea Beotić
Rad ne sadrži sažetak.
a) Joaquin Rodrigo djela za gitaru
b) Diplomski koncert
a) Joaquin Rodrigo djela za gitaru b) Diplomski koncert
Antun Devčić
Rad ne sadrži sažetak.
a) Moje kazalište - Tahar Ben Jelloun: Dijete od pijeska - DIPLOMSKA PREDSTAVA
b) Moje kazalište - Dijete od pijeska - Cirkuske tehnike u glumačkom procesu
a) Moje kazalište - Tahar Ben Jelloun: Dijete od pijeska - DIPLOMSKA PREDSTAVA b) Moje kazalište - Dijete od pijeska - Cirkuske tehnike u glumačkom procesu
Anja Ostojić
U ovom radu govori se o osobnom motivu u odabiru djela za diplomsku predstavu i odluci da će se raditi fizička predstava. Komentira se proces rada, ispreplitanje cirkuskih s glumačkim tehnikama u svrhu postizanja uvjerljivosti iskazivanja životnog puta osobe koja se našla u iznimno teškim okolnostima, kojoj je zapriječeno da živi kao osoba koja rodno zapravo jest, žena. Tema izuzetno aktualna u današnjem svijetu, rastrganom rodnim problemima. Priča o transformaciji, praćena...
a) Preparacije na štafelajnim slikama od srednjeg vijeka do 19.st.
b) Rekonstrukcije preparacije na štafelajnim slikama iz 19.st. i laboratorijske analize
a) Preparacije na štafelajnim slikama od srednjeg vijeka do 19.st. b) Rekonstrukcije preparacije na štafelajnim slikama iz 19.st. i laboratorijske analize
Bernarda Đurić
U diplomskom radu napravljen je pregled dosadašnjih spoznaja i istraživanja materijala korištenih u izradi prepracija na štafelajnim slikama iz razdoblja od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća. Prva istraživanja kao i izrada rekonstrukcija preparacija započela su tijekom 19. stoljeća, a oslanjaju se na proučavanje povijesnih izvora i umjetničkih djela. Pokazalo se kako su povijesni izvori izazovni u proučavanju, jer osim raznolike i ponekad teško shvatljive terminologije za...
a) Život i djelo Paula Hindemita
b) Diplomski koncert
a) Život i djelo Paula Hindemita b) Diplomski koncert
Vera Kamenšek
Rad ne sadrži sažetak.
a). Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
b). Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
a). Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila; b). Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Jelena Hudinčec
Rad opisuje postupke konzervacije-restauracije dvaju liturgijskih kandila. U prvom dijelu objašnjen je pojam kandila te način identifikacije predmeta. Drugi dio rada sadržava podatke prikupljene vizualnim pregledom kulturnih dobara, a u trećem dijelu opisani su i sami konzervatorsko - restauratorski zahvati tj. metode koje su pritom korištene (odstranjivanje površinskih nečistoća, uklanjanje korozivnih naslaga, izrađivanje i nadomještanje nedostajućih dijelova, pozlata,...

Paginacija