Paginacija

Diplomski film: Ahimsa
Pismeni rad: Psihoanalitička teorija filma, zoon politikon i konformizam
Diplomski film: Ahimsa Pismeni rad: Psihoanalitička teorija filma, zoon politikon i konformizam
Boris Omazić
Rad je zamišljen kao fenomenološki prikaz stožernih pojmova koji strukturiraju film kao medij kroz koji spoznajemo sebe i svijet oko nas. Osim što se razmatra o psihoanalizi i filmu te ko konformizmu, razlaže se i detaljno raspravlja o poteškoćama u definiranju. Nakon rasprave i konspekta dosadašnjih spoznaja na polju psihologije, psihoanalize, teorija spoznaje i filma, a temelji se na analizi paralelnog razvoja akademskog promišljanja (materijalno poimljenog) filma kao...
Diplomski koncert
Diplomski koncert
Goran Cetinić-Koća
Rad ne sadrži sažetak.
Diplomski koncert
Diplomski koncert
Mia Mandić
Rad ne sadrži sažetak.
Diplomski koncert
Flauta
Diplomski koncert Flauta
Nikolina Šušak
Rad ne sadrži sažetak.
Diraj me, biraj me, asociraj me, seciraj me
Diraj me, biraj me, asociraj me, seciraj me
Tihana Felić
Naziv rada je kreiran zahvaljujući usporedbama reakcija prijatelja i kolega s ciljevima i namjerama autorice povodom realizacije završnog rada. Autorici su važne reakcije promatrača jer izrađuje radove koji su i sami reakcija na okolinu i svakodnevnicu bilo da ta reakcija nastupa kao svjesna i tijekom rada, ili se javlja tek kasnije kad je rad završen. Struktura oblika zastupljena u radu za autoricu nije značenjski aktivna sve dok se ona i/ili promatrač ne odluči fokusirati na njeno...
Dmitrij Šostakovič: Sonata za violončelo i klavir u d- molu op. 40
Dmitrij Šostakovič: Sonata za violončelo i klavir u d- molu op. 40
Ema Nikolić
Tema ovog diplomskog rada je analiza Sonate za violončelo i klavir op. 40 Dmitrija Šostakoviča. Prije analize navedena je biografija skladatelja te kronološki opis skladateljeva stvaralaštva. Svaki stavak sonate analiziran je harmonijski, strukturalno i karakterno.
Dobroćudne biljke
Dobroćudne biljke
Maja Marić
Rad ne sadrži sažetak.
Dokumentarna fotografija u modnoj fotografiji
Dokumentarna fotografija u modnoj fotografiji
Marija Alatrović
Rad ne sadrži sažetak.
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Danijela Šušak
Prisutnost likovnih umjetnosti u svakodnevnom životu i radu te susret i komunikacija s osobama koje imaju oštećenja vida, potakli su nas da pokušamo istražiti kako osobe s oštećenjima vida percipiraju likovnu umjetnost. Nadalje, zaintrigiralo nas je kako likovna djela prilagoditi osobama s oštećenjima vida, kako bi ih i oni mogli doživjeti, te da li i koliko takav doživljaj može biti poticajan za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Ovaj likovno-istraživački projekt...

Paginacija