Pages

Žanr u opusu scene Pietera Brueghela
Žanr u opusu scene Pietera Brueghela
Margita Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Žene umjetnice u 15. i 16.st. u Italiji
Žene umjetnice u 15. i 16.st. u Italiji
Ana Marija Markežić
Tema ovoga rada su žene-slikarice 15. i 16. stoljeća u Italiji. Italija, zemlja koju možemo nazvati kolijevkom renesanse kao kulturno-povijesnog razdoblja, je na neki način omogućila i odškrinula vrata obrazovanju žene u likovnoj umjetnosti, zbog čega je iz toga područja izašlo najviše renomiranih žena-umjetnica. Iz opće kulture nam je poznato kako su žene kroz povijest bile tretirane i osporavane, a kroz ovaj rad se istražuje kako su se žene snalazile i probijale u...
Ženska grafička scena u Hrvatskoj od druge polovice 20.st.
Ženska grafička scena u Hrvatskoj od druge polovice 20.st.
Ana Maria Delalle
Ovaj diplomski rad istražuje temu ženske grafičke scene u Hrvatskoj od druge polovine 20.st. Polazeći od općenito grafike kao medija i pojma grafike u likovnoj umjetnosti. Istražuje razdoblje pojave žene u povijesti koje se izražavaju ovim medijem. Razmatranje ovog rada prati istraživanje umjetničkog i grafičkog izražaja Hrvatskih umjetnica od druge polovice 20. st. do danas koje djeluju na Zagrebačkom, Riječkom i Splitskom području. Rad predstavlja sažeti kronološki opus...
Ženski akt u modernom hrvatskom kiparstvu
Ženski akt u modernom hrvatskom kiparstvu
Nikša Propadalo
Rad ne sadrži sažetak.
Život 17.st. u Nizozemskoj na slikama Vermeera
Život 17.st. u Nizozemskoj na slikama Vermeera
Vana Božić
Rad ne sadrži sažetak.
Život i djelo Sergeja Prokofjeva
Život i djelo Sergeja Prokofjeva
Mihael Vorel
Sergej Prokofjev jedan je od najvećih i najindividualnijih predstavnika, ne samo ruske, već i cjelokupne suvremene glazbe 20. stoljeća. Nakon Ruske revolucije napušta domovinu te nastavlja svoju karijeru kao skladatelj, pijanist i dirigent u SAD-u, Parizu i ostalim velikim europskim glazbenim središtima. Jedan je od rijetkih umjetnika koji se odluĉio vratiti u SSSR i izložiti strogim umjetniĉkim zahtjevima novonastale države. Tijekom godina njegov se glazbeni jezik uvelike mijenja...
Život i stvaralaštvo Jeana Sibeliusa
Život i stvaralaštvo Jeana Sibeliusa
Ana Kačić Barišić
U ovom radu kronološki su izneseni bitni događaji života finskog skladatelja Jeana Sibeliusa te su opisane okolnosti u kojima su nastala njegova velika djela: od političkog stanja u svijetu i rodnoj državi, preko glazbene scene u Europi na prelazu iz 19. u 20. stoljeće, sve do skladateljeva privatnog i obiteljskog života. Navedene su brojne Sibeliusove skladbe, a one značajnije su detaljnije opisane. Kroz cijeli rad proteže se teza o najbitnijoj stavci stvaralaštva svakog...
Život oblika u kamenu
Život oblika u kamenu
Josip Sovulj
Rad ne sadrži sažetak.
Život uz more u doba antike
Život uz more u doba antike
Lara Verson
Cilj ovog rada je prikazati život uz more u antičko doba kroz saznanje da je tada Sredozemlje bilo središte poznatog svijeta. Opisan je ustroj plovidbe, strahopoštovanje prema moru, izgradnja brodova, tehnologija izrade jedara i razvoj trgovine. Helenističko doba doprinosu razvoju luka, svjetionika, ribarstva kao važnog segmenta svakodnevnog života. Rad opisuje društveni poredak u Grčkoj, odnos prema zemlji, obrazovanju, državnim poslovima. I na našim prostorima odigrao se bogati...
Životinje i film
Životinje i film
Marino Paliska
U ovom diplomskom radu se bavim životinja na filmu, odnosno njihovim doprinosom u filmu, od samih početaka filma, pa do danas. Pritom sam se osvrnuo na razne pristupe koje su autori koristili u filmu pri prikazivanja životinja, kao i načinima tretiranja životinja za potrebe filma.

Pages