Pages

Diplomski film: Ahimsa
Pismeni rad: Psihoanalitička teorija filma, zoon politikon i konformizam
Diplomski film: Ahimsa Pismeni rad: Psihoanalitička teorija filma, zoon politikon i konformizam
Boris Omazić
Rad je zamišljen kao fenomenološki prikaz stožernih pojmova koji strukturiraju film kao medij kroz koji spoznajemo sebe i svijet oko nas. Osim što se razmatra o psihoanalizi i filmu te ko konformizmu, razlaže se i detaljno raspravlja o poteškoćama u definiranju. Nakon rasprave i konspekta dosadašnjih spoznaja na polju psihologije, psihoanalize, teorija spoznaje i filma, a temelji se na analizi paralelnog razvoja akademskog promišljanja (materijalno poimljenog) filma kao...
Diplomski koncert
Diplomski koncert
Goran Cetinić-Koća
Rad ne sadrži sažetak.
Diplomski koncert
Diplomski koncert
Mia Mandić
Rad ne sadrži sažetak.
Diplomski koncert
Flauta
Diplomski koncert Flauta
Nikolina Šušak
Rad ne sadrži sažetak.
Dokumentarna fotografija u modnoj fotografiji
Dokumentarna fotografija u modnoj fotografiji
Marija Alatrović
Rad ne sadrži sažetak.
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Danijela Šušak
Prisutnost likovnih umjetnosti u svakodnevnom životu i radu te susret i komunikacija s osobama koje imaju oštećenja vida, potakli su nas da pokušamo istražiti kako osobe s oštećenjima vida percipiraju likovnu umjetnost. Nadalje, zaintrigiralo nas je kako likovna djela prilagoditi osobama s oštećenjima vida, kako bi ih i oni mogli doživjeti, te da li i koliko takav doživljaj može biti poticajan za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Ovaj likovno-istraživački projekt...
Doživljaj sebe u likovnom stvaralaštvu mladeži s poremećajima u ponašanju i osobnosti
Doživljaj sebe u likovnom stvaralaštvu mladeži s poremećajima u ponašanju i osobnosti
Silvia Bilonić
Cilj rada bio je utvrditi postoji li i kakav je utjecaj likovno–terapijskog programa na ponašanja, emocije i navike mladih s poremećajima ponašanja i osobnosti. Istraživanje je provedeno u Domu za odgoj i obrazovanje u Splitu. Sastavljeno je od intervjua koji sadrži osam pitanja i pet likovno–terapijskih radionica bez figurativnog motiva, ekspresivnog tipa. Zaključku su pripomogli i podatci o psihološko–emocionalnom stanju svakog pojedinog štićenika Doma, prikupljeni u...
Dramaturška analiza scenarija Prst sudbine
Dramaturška analiza scenarija Prst sudbine
Nadja Matija Fatović
Prst sudbine je scenariji za kratkometražni igrani film, pisan i mentoriran za vrijeme treće godine preddiplomskog studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, odsjek Film i Video. Po žanru, scenariji pripada drami, smještenoj u maloj otočkoj sredini čija inspiracija dolazi iz osobnog iskustva. Film se zasniva na nesreći koja izgrađeni bliski odnos dvaju na početku potpunih stranaca dovodi u pitanje. Likovi koji pokreću radnju nisu samo međusobno stranci već su i stranci u...
Drugi kadar
Drugi kadar
Marino Paliska
Razmišljajući o zadatku prisjećam se meni poznatih dugih kadrova u filmskoj povijesti, popularnoj kulturi, s kojima sam se susreo, o kojima sam čuo. Dugi kadar kao forma, stil, pothvat, tehnika i njegova cijenjenost. Imamo filmove koji su u cijelosti izvedeni u jednom kadru, neki koji su montirani tako da se doimaju snimljeni u jednom kadru, kao i pojedine scene ili sekvence iz filmova koji su jedan kadar. I često se događa da upravo te scene budu one koje upadaju u oko, izdvajaju se...
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Petra Lizde
Rad ne sadrži sažetak.
Dujam Marinov Vučković i Ivan Petrov iz Milana
Dujam Marinov Vučković i Ivan Petrov iz Milana
Antonija Bečić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages