Pages

Arhitektura Venecije i Veneta u 16. stoljeću - Andrea Palladio
Arhitektura Venecije i Veneta u 16. stoljeću - Andrea Palladio
Ivana Ćatipović
Palladio je jedan od najutjecajnijih arhitekata u cijelom razvoju zapadne arhitekture. Rođen je 1508. u Padovi u sjevernoj Italiji, Andrea Palladio je većinu svog života proveo u obližnjem gradu Vicenzi. U početku se školovao kao klesar, ali njegov se život preobrazio kada je radio za humanističkog pjesnika i znanstvenika Gian Giorgio Trissino, od 1538. do 1539. godine. Odveden je u Rim - što mu je omogućilo da proučava drevne ruševine. Palladio je postao poznat po projektiranju...
Autoportreti Vincent Van Gogh-a
Autoportreti Vincent Van Gogh-a
Marina Gvozdić
Vincent van Gogh je nizozemski slikar 19. stoljeća. U svojoj kratkoj slikarskoj karijeri naslikao je stotine slika među kojima je 37 autoportreta. Svoj prvi autoportret naslikao je nakon dolaska u Pariz koji je u to vrijeme bio centar europske umjetnosti. Prvi autoportret naslikao pod utjecajem nizozemskog tradicionalnog baroknog slikarstva, a kasnije upijajući ideje impresionista i postimpresionista razvija svoj vlastiti stil. Njegov slikarski rukopis koji karakterizira debeli impasto...
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Andrea Civadelić
Bratovštine su društveno – vjerske, odnosno staleško strukovne udruge dobrovoljno okupljenih ljudi. Nazivaju se i braištine, bratstva, skule, a ime je stvoreno od latinskih rijeĉi confraternites, fraternitates, fratiliae, scholae. Tragovi o prvim bratovštinama seţu u 4. i 5. stoljeće. Njihova imena su se mijenjala tokom stoljeća, a nazivi su zavisili od podruĉja gdje su nastajala. Veliki utjecaj na razvitak bratovština su imali novoosnovani prosjaĉki redovi u 13. stoljeću –...
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ana Rickijević
Rad ne sadrži sažetak.
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Marija Vičević
Ovaj rad predstavlja stare paške crkvene pučke (glagoljaške) napjeve, transkribirane prvi puta prema zvučnim zapisima Jerka Bezića iz 1964., pohranjenih u fonoteci Staroslavenskog instituta u Zagrebu, kao i zvučnim zapisima koncerta Mješovitog zbora Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Paga, održanog 2000. godine crkvi sv. Donata u Zadru. Transkripcijom i analizom komparativnih zapisa u notnom programu Sibelius autorica revitalizira i prezentira važan dio paške kulturne baštine te...
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Danijela Šušak
Prisutnost likovnih umjetnosti u svakodnevnom životu i radu te susret i komunikacija s osobama koje imaju oštećenja vida, potakli su nas da pokušamo istražiti kako osobe s oštećenjima vida percipiraju likovnu umjetnost. Nadalje, zaintrigiralo nas je kako likovna djela prilagoditi osobama s oštećenjima vida, kako bi ih i oni mogli doživjeti, te da li i koliko takav doživljaj može biti poticajan za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Ovaj likovno-istraživački projekt...
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Petra Lizde
Rad ne sadrži sažetak.
FT-IR analize uzoraka pigmenata s fresaka i kamenih umjetnina
FT-IR analize uzoraka pigmenata s fresaka i kamenih umjetnina
Josipa Marić
Posljednjih godina naglo je poraslo zanimanje za polikromijom i primjenom prirodnih znanosti u svrhu identifikacije pigmenata. Dobro očuvana polikromija na kamenu je uistinu rijetkost, a razlog tome su kemijske promjene u kamenu i boji. Boja s vremenom često reagira s okolišem, odvaja se od površine i otpada. Primjena kemije u restauratorskoj struci može pomoći u očuvanju rijetkih primjera polikromije za sljedeće generacije te može pomoći u izradi vjerodostojne rekonstrukcije...
Grafička mapa "Stvarnost"
Grafička mapa "Stvarnost"
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Kaštelansko polje u antici i ranom srednjem vijeku
Kaštelansko polje u antici i ranom srednjem vijeku
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Kinetička umjetnost i konstruktivizam
Kinetička umjetnost i konstruktivizam
Dajana Džafo
Kinetička umjetnost ne predočuje pokret, već je kretanje sastavni dio djela, što može značiti da se kreće samo djelo ili da se gledatelj kreće ispred djela ili se ne kreće ni gledatelj ni djelo, ali se postiže dojam kretanja zahvaljujući optičkoj varci. Zamisli kinetičke umjetnosti ukazuju na modernistički projekt tehničkog preobražaja i estetizaciju suvremenog svijeta. Konstruktivisti dvadesetih godina prošlog stoljeća, svojim avangardnim eksperimentiranjima, dali su prva...
Konzervacija i restauracija antičkog kovanog novca s lokaliteta Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača
Konzervacija i restauracija antičkog kovanog novca s lokaliteta Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača
Anja Mihotović
U ovom diplomskom radu predmet je istraživanja kovani novac s nekadašnjeg područja antičke Panonije. 41 kovanica s dva lokaliteta (Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača) pronađena je tijekom terenskih istraživanja Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umjetničkoj akademiji u Splitu povjerene su 2015. godine kako bi se nad njima izvršio konzervatorsko-restauratorski zahvat. S ciljem da se što bolje objasni sveobuhvatna vrijednost ovih kovanica,...

Pages