Pages

Estetska kirurgija: pogled kao ogledalo
Estetska kirurgija: pogled kao ogledalo
Josipa Karačić
Osim uvoda, ovaj rad se sastoji od tri druga poglavlja. Poglavlje Nastanak umjetničkog koncepta (poglavlje 2) sadrži opis izgleda i tehnike izrade umjetničkog, odnosno priloženog završnog rada te objašnjenje tematike koju rad problematizira. Poglavlje Pojam tijela kroz teorijske pristupe (poglavlje 3) sadrži pregled literature povezane s tematikom tijela i estetske kirurgije . Počevši od kartezijanskog dualizma i poteškoća koje je teoretičarima predstavljao u proučavanju pitanja...
Estetsko-emocionalni transfer tijekom doživljavanja i stvaranja likovnog djela u djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Estetsko-emocionalni transfer tijekom doživljavanja i stvaranja likovnog djela u djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Marina Gvozdić
Istraživanje je provedeno u prostorijama SOS Dječjeg sela Ladimirevci u razdoblju od 30. travnja do 7. svibnja 2019. godine. U istraživanju je sudjelovao 41 štićenik SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Među njima bilo je 25 djevojčica i 16 dječaka, polaznika nižih i viših razreda osnovne. Istraživanje je provedeno tri grupe od 10 i jednoj od 11 sudionika. Učenici su razvrstani u grupe prema tome pohađaju li niže ili više razrede osnovne škole. Istraživanje se sastojalo od dva...
FT-IR analize uzoraka pigmenata s fresaka i kamenih umjetnina
FT-IR analize uzoraka pigmenata s fresaka i kamenih umjetnina
Josipa Marić
Posljednjih godina naglo je poraslo zanimanje za polikromijom i primjenom prirodnih znanosti u svrhu identifikacije pigmenata. Dobro očuvana polikromija na kamenu je uistinu rijetkost, a razlog tome su kemijske promjene u kamenu i boji. Boja s vremenom često reagira s okolišem, odvaja se od površine i otpada. Primjena kemije u restauratorskoj struci može pomoći u očuvanju rijetkih primjera polikromije za sljedeće generacije te može pomoći u izradi vjerodostojne rekonstrukcije...
Feminističke intervencije u umjetnosti XX. stoljeća
Feminističke intervencije u umjetnosti XX. stoljeća
Vana Mršić
Ovaj diplomski rad se bavi istraživanjem feminističkih intervencija u umjetnosti XX. stoljeća. Proučava metode i načine djelovanja žena u svijetu umjetnosti toga doba. Pored elaboriranja pojma feminizma koji označava skupinu ideologija i političkih pokreta kojima je cilj poboljšanje socijalnog, političkog i ekonomskog položaja žena u društvu, rad ispituje feminističku umjetnost kao oblik društvenog djelovanja. Razmatranja prate feminističku umjetnost koja ističe društvene i...
Filmska fotografija kroz kratki igrani film "Zapeo"
Filmska fotografija kroz kratki igrani film "Zapeo"
Josip Bojčić
Rad ne sadrži sažetak.
For the Love of God
For the Love of God
Anamaria Totić
Završni rad pod nazivom "For the love of God" se sastoji od 2640 naslikanih pravokutnika, umjetnica ih naziva "iglicama", te u svojoj izvedbi sažima pristupe iz različitih umjetničkih praksi. Podloga rada je raster izveden u pravilnom, geometrijskom i matematički izračunatom rasporedu. Slijedeći točan raster i podlogu autorica ispunjava podlogu i dobivene pravokutnike prostoručno oslikava ̈iglicama ̈. Cilj rada je prikaz ljudske težnje ka savršentvu iako nas narav naše...
Formalna i harmonijska analiza solo pjesama Dore Pejačević
Formalna i harmonijska analiza solo pjesama Dore Pejačević
Petra Jurić
Sama pojava Dore Pejačević (1885-1923) kao jako zanimljive umjetničke ličnosti te modernog skladatelja, privlači zanimanje glazbenih teoretičara o njezinom skladateljskom stilu. Jedan od najboljih uvida u njen umjetnički i glazbeni razvoj su solo-pjesme. Poezija je za skladateljicu bila od iznimnog značaja. Najznamenitije književne ličnosti poput Karla Krausa (1874-1936), Rainera Maria Rilkea (1875-1926) te Friedericha Nietzschea (1844- 1900) su oblikovale njena životna shvaćanja...
Fotografija u filmu There is no spoon
Fotografija u filmu There is no spoon
Tina Ljubenkov
Rad ne sadrži sažetak.
Fra Bernardin Sokol: Crkvene skladbe za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja. Prijepis i analiza.
Fra Bernardin Sokol: Crkvene skladbe za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja. Prijepis i analiza.
Jelena Grubišić-Čabo
Predmet rada je prijepis i analiza crkvenih skladbi za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja koja je tiskana u nizu glazbenih izdanja Pjevajte Gospodinu pjesmu novu pod brojem 8 i 9. O samom predmetu rada, zbirci Crkvene skladbe za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja, do sada nema nikakvih spoznaja. Cilj ovog rada je doći do spoznaja o Sokolovom glazbenom jeziku saznati kako je oblikovao glazbeni jezik te koje je forme koristio. U ovom radu koristit će se tri metode...
GUSTAV MAHLER: LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN
GUSTAV MAHLER: LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN
Tea Požgaj
Rad ne sadrži sažetak.
Gargouille
Gargouille
Matea Jerkić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages