Paginacija

Tema B: 
Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Tema B: Prilog poznavanju kiparskih djela realiziranih u Koloniji likovnih umjetnika Željezara Sisak
Jelena Hudinčec
U ovom dijelu magistarskog stručnog rada predstavljeni su rezultati istraživanja kiparskih djela nastalih u okviru Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak koja je bila aktivna od 1971. do 1990. godine. Ukratko je opisana povijest Kolonije, kao i povijest umjetničkih djela koja su u njoj nastala, s naglaskom na kiparska djela. Opisana je metodologija izrade bibliografije novinskih članaka o Koloniji te prvog cjelovitog popisa kiparskih djela realiziranih u okviru te manifestacije....
Tema B: Izrada i analiza odabranih preparacija
Tema B: Izrada i analiza odabranih preparacija
Nives Mijić
Rad ne sadrži sažetak.
Tomaso Resti "Messa di morti a 4 voci con accompagnamento di piena orchestra" analiza i kritičko notno izdanje
Tomaso Resti "Messa di morti a 4 voci con accompagnamento di piena orchestra" analiza i kritičko notno izdanje
Marija Bešlić
Ovaj rad donosi kritičko notno izdanje i analitički pregled jedanaest stavaka djela Messa di morti a 4 voci con accompagnamento di piena orchestra skladatelja Tommasa Restija (oko 1770. – 1830.). Prema podacima s naslovnih stranica rukopisnih izvornika u vidu dioničkih raspisa iz Franjevačkog samostana u Dubrovniku, djelo je nastalo 1802. godine. Sačuvana partitura datira iz najvjerojatnije 1838. godine. Transkripcijom partiture iz rukopisa u suvremeno notno pismo, kao i glazbenom...
Torzo
Torzo
Josip Blažević
Rad ne sadrži sažetak.
Torzo
Torzo
Vinka Čavka
Rad ne sadrži sažetak.
Tradicija kao ishodište nove skladateljske teorije; Paul Hindemith: Ludus tonalis
Tradicija kao ishodište nove skladateljske teorije; Paul Hindemith: Ludus tonalis
Dino Gluić
Paul Hindemith jedan je od najznačajnijih skladatelja i teoretičara glazbe 20. stoljeća. U burnom vremenu traganja za novim idejama i putevima glazbe, s ciljem stvaranja vlastite skladateljske teorije, Hindemith se vraća ishodištima i prirodnim svojstvima glazbenog materijala. Smatrajući kako se razvoj glazbe mora temeljiti na tradicionalnim osnovama koje se mogu integrirati sa suvremenim idejama, Hindemith na čvrstim temeljima tradicije stvara svoju skladateljsku teoriju. U prvom...
Trag u vremenu
Trag u vremenu
Marina Mužinić
Rad je nastao na temu pokret i vrijeme što je bila jedna od tema tijekom kolegija slikarstva. Autorica je kao motiv odabrala prizor jata ptica u letu naslikan prema sjećanju. Tehnika rada je tuš na papiru. Prizor je ponavljan pet puta. Iako je dojam da su radovi identični, svaki se ipak razlikuje od onog prethodnog i onog narednog. Ponavljanjem je repliciran prvi rad, no svaki sljedeći je zatim postajao replika prethodnog. Time se udaljavamo od početnog, originalnog rada iako...

Paginacija