Paginacija

a). Kratki povijesni pregled modernih boja, konzervacija-restauracija maketa i monokromatskih površina
b). Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maketama Vaska Lipovca "Prijedlozi u prostoru" i "Skakačica"
a). Kratki povijesni pregled modernih boja, konzervacija-restauracija maketa i monokromatskih površina b). Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maketama Vaska Lipovca "Prijedlozi u prostoru" i "Skakačica"
Marija Curić
U diplomskom radu opisan je konzervatorsko-restauratorski zahvat na maketi za skulpturu “Prijedlozi prostoru” iz istoimenog ciklusa i maketi za skulpturu ženskog akta “Skakačica” umjetnika Vaska Lipovca. Upotreba takozvanih „neslikarskih“ boja i činjenica kako se prva maketa sastoji od monokromatski oslikanih elemenata, uvelike je utjecala na odabir metoda i materijala korištenih u konzervatorsko-restauratorskom postupku. U svrhu boljeg razumijevanja čitavog konteksta...
Škole sviranja violine i violinistička pedagogija
Škole sviranja violine i violinistička pedagogija
Matej Ćurlin
Tema ovog diplomskog rada je osvrt na brojne i različite škole violine kroz povijest, kao i na pedagogiju koja prati podučavanje violine. Oduvijek sam imao velik interes za povijest, podučavanje i pronalaženje rješenja za određene zahtjeve vezane uz sviranje violine. Ovim radom htio bih istražiti različite načine podučavanja violinske tehnike različitih škola kroz povijest te ispitati njihov razvoj i procijeniti njihovu relevantnost i ulogu u današnjem glazbenom obrazovanju....
Štala
Štala
Elizabeta Ružić
‘Štala’ je kratkometražni eksperimentalno-igrani film sastavljen od četiri scene. U svakoj od tih scena prikazane su tri različite žene koje vode intimne monologe o svojim životnim sudbinama, a ono što ih povezuje je tema smrti. Njihovi monolozi bazirani su na istarskim tradicionalnim pjesmama od kojih su neke zapisane, a neke prenesene usmenom predajom.
Žanr scene u opusu Pietera Bruegela St.
Žanr scene u opusu Pietera Bruegela St.
Margita Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Žanr u opusu scene Pietera Brueghela
Žanr u opusu scene Pietera Brueghela
Margita Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Žene umjetnice u 15. i 16.st. u Italiji
Žene umjetnice u 15. i 16.st. u Italiji
Ana Marija Markežić
Tema ovoga rada su žene-slikarice 15. i 16. stoljeća u Italiji. Italija, zemlja koju možemo nazvati kolijevkom renesanse kao kulturno-povijesnog razdoblja, je na neki način omogućila i odškrinula vrata obrazovanju žene u likovnoj umjetnosti, zbog čega je iz toga područja izašlo najviše renomiranih žena-umjetnica. Iz opće kulture nam je poznato kako su žene kroz povijest bile tretirane i osporavane, a kroz ovaj rad se istražuje kako su se žene snalazile i probijale u...
Ženska grafička scena u Hrvatskoj od druge polovice 20.st.
Ženska grafička scena u Hrvatskoj od druge polovice 20.st.
Ana Maria Delalle
Ovaj diplomski rad istražuje temu ženske grafičke scene u Hrvatskoj od druge polovine 20.st. Polazeći od općenito grafike kao medija i pojma grafike u likovnoj umjetnosti. Istražuje razdoblje pojave žene u povijesti koje se izražavaju ovim medijem. Razmatranje ovog rada prati istraživanje umjetničkog i grafičkog izražaja Hrvatskih umjetnica od druge polovice 20. st. do danas koje djeluju na Zagrebačkom, Riječkom i Splitskom području. Rad predstavlja sažeti kronološki opus...
Ženski akt u modernom hrvatskom kiparstvu
Ženski akt u modernom hrvatskom kiparstvu
Nikša Propadalo
Rad ne sadrži sažetak.
Život 17.st. u Nizozemskoj na slikama Vermeera
Život 17.st. u Nizozemskoj na slikama Vermeera
Vana Božić
Rad ne sadrži sažetak.
Život i djelo Sergeja Prokofjeva
Život i djelo Sergeja Prokofjeva
Mihael Vorel
Sergej Prokofjev jedan je od najvećih i najindividualnijih predstavnika, ne samo ruske, već i cjelokupne suvremene glazbe 20. stoljeća. Nakon Ruske revolucije napušta domovinu te nastavlja svoju karijeru kao skladatelj, pijanist i dirigent u SAD-u, Parizu i ostalim velikim europskim glazbenim središtima. Jedan je od rijetkih umjetnika koji se odluĉio vratiti u SSSR i izložiti strogim umjetniĉkim zahtjevima novonastale države. Tijekom godina njegov se glazbeni jezik uvelike mijenja...
Život oblika u kamenu
Život oblika u kamenu
Josip Sovulj
Rad ne sadrži sažetak.
Život uz more u doba antike
Život uz more u doba antike
Lara Verson
Cilj ovog rada je prikazati život uz more u antičko doba kroz saznanje da je tada Sredozemlje bilo središte poznatog svijeta. Opisan je ustroj plovidbe, strahopoštovanje prema moru, izgradnja brodova, tehnologija izrade jedara i razvoj trgovine. Helenističko doba doprinosu razvoju luka, svjetionika, ribarstva kao važnog segmenta svakodnevnog života. Rad opisuje društveni poredak u Grčkoj, odnos prema zemlji, obrazovanju, državnim poslovima. I na našim prostorima odigrao se bogati...

Paginacija