Pages

IMPLICATUS
IMPLICATUS
Lucia Lukšić
Radovi su namijenjeni široj publici sa svrhom podizanja svijesti o aktualnim temama, ugroženim vrstama i njihovim prijetnjama, ekološkim problemima i očuvanju okoliša. Neodrživo upravljanje i narušavanje integriteta obalnih i morskih staništa glavni su razlozi smanjenja bioraznolikosti u Jadranu kao i premjeran izlov, uništavanje staništa, prirodnih obala i morskih ekosustava. Dosadašnjim istraživanjima utvrđena je alarmantna količina morskog otpada i podignuta svijest građana...
Igra za emocionalni i socijalni razvoj djece
Igra za emocionalni i socijalni razvoj djece
Marija Polović
Rad ne sadrži sažetak.
Imerzije
Imerzije
Ines Petričević
Rad ne sadrži sažetak.
Impresionistička paradigma boje
Impresionistička paradigma boje
Anđela Jokić
Devetnaesto stoljeće obilježeno je velikim promjenama te novim spoznajama. Umjetnici impresionizma na svijet su gledali drugačiji i te spoznaje su prenosili na platno. Polovicom 19. stoljeća, znanstvenu i umjetničku spoznaju obilježio je empirizam. Umjetnici u takvom okruženju oslanjali su se na razum i prirodu, slikajući novu sliku svijeta i čovjeka. Prije pojave impresionizma, klasicističko slikarstvo svojim karakterističnim prikazivanjem likovne tematike, oslanjalo se na...
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Ivana Bandalo
Ovaj rad obrađivat će temu integracije glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa. Većina glazbenika tijekom svog školovanja suočila se sa strahom od javnog nastupa - tremom. Trema se javlja u individualnim jačinama intenziteta i načinima manifestacije. Može se javiti ˝pozitivna˝ trema, koja izoštri koncentraciju i potakne na uspješniji nastup, ali i trema koja blokira izvođača. Blokiranje može biti na razini fizičkog – od...
Interdisciplinarnost u udžbenicima za predmet likovna umjetnost u gimnazijama prema novom kurikulumu
Interdisciplinarnost u udžbenicima za predmet likovna umjetnost u gimnazijama prema novom kurikulumu
Lucia Lukšić
U ovome radu obrađuje se pojam interdisciplinarnosti i međupredmetnog povezivanja u udžbenicima za nastavni predmet Likovna umjetnost u četverogodišnjem programu za gimnazije. U prvom se dijelu rada obrađuje Nacionalni okvirni kurikulum propisan od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja iz 2019. godine. Također, naglasak je na Kurikulumu za nastavni predmet Likovna kultura za osnovnu školu i Likovna umjetnost za gimnazije, također odobren i propisan 2019. godine. U tom se dijelu...
Intimizam i prostornost
Intimizam i prostornost
Josipa Bebić
Rad se sastoji od tri serije koje obuhvaćaju autoričinu svakodnevnicu. Prikazani su likovi s kojima ona provodi vrijeme. Prva serija radova obuhvaća likove koji se nalaze unutar prostorije te su prikazi figurativno, dok je u nekim radovima vidljivo postupno gubljenje forme, čime dolazi do apstarkcije. Izražen je kolorit, kojim je dobiven komplementarni kontrast. Druga serija radova je iste tematike. Glavni motiv je portret rađen u tehnici ugljena s podlogom napravljenom u dvije boje:...

Pages