Pages

Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
Jelena Hudinčec
Rad opisuje postupke konzervacije-restauracije dvaju liturgijskih kandila. U prvom dijelu objašnjen je pojam kandila te način identifikacije predmeta. Drugi dio rada sadržava podatke prikupljene vizualnim pregledom kulturnih dobara, a u trećem dijelu opisani su i sami konzervatorsko - restauratorski zahvati tj. metode koje su pritom korištene (odstranjivanje površinskih nečistoća, uklanjanje korozivnih naslaga, izrađivanje i nadomještanje nedostajućih dijelova, pozlata,...
Istraživanje, interpretacija i prezentacija izvornog izgleda brončanog portreta božice Artemide pronađenog na otoku Visu
Istraživanje, interpretacija i prezentacija izvornog izgleda brončanog portreta božice Artemide pronađenog na otoku Visu
Dea Olić
U ovom radu obrađuje se problematika prepoznavanja izvornih grčkih brončanih skulptura u odnosu na rimske kopije. Istražuju se tehnike lijevanja i umetanja intarzija kojima su izrađene izvorne grčke brončane skulpture. Ovaj se rad također dotiče pitanja autohtonosti brončane glave Artemide s Visa. Istražuju se mogućnosti primjene digitalnih metoda dokumentacije i rekonstrukcije te obrazlažu prednosti navedenih metoda. Na primjeru Artemide s Visa bit će izvedena rekonstrukcija u...
Ivan pl. Zajc - solo popijevke
Ivan pl. Zajc - solo popijevke
Leona Tomasović
Rad ne sadrži sažetak.
Izložba Iznutra Izvana
Izložba Iznutra Izvana
Hana Malenica
Rad ne sadrži sažetak.
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Ivana Vukadin
U ovom diplomskom radu prezentirane su dvije teme, izrada kopija u svrhu cjelovite prezentacije keramičkih posuda i FT-IR analize ulomaka odabranih kako bi predstavili raznovrsnost cjelokupnog zaprimljeng materijala. Arheološka keramika potječe s kasnobrončanodobnog lokaliteta Dugiš, koji se nalazi uz rijeku Cetinu pokraj općine Otok nedaleko grada Sinja. Arheološki materijal je dopremljen iz depoa Arheološkog muzeja u Splitu u radionu konzervacije-restauracije arheološke baštine i...
Izrada povijesno informirane rekonstrukcije gornjeg dijela barokne skulpture Anđela lučonoše iz Kaštel Novog
Izrada povijesno informirane rekonstrukcije gornjeg dijela barokne skulpture Anđela lučonoše iz Kaštel Novog
Katarina Strinić
Prvi dio diplomskog rada obuhvaća cjelokupan konzervatorsko-restauratorski zahvat na polikromiranoj i pozlaćenoj skulpturi Anđela lučonoše, koja je dio inventara Župe sv. Petra apostola u Kaštel Novom. Konzervatorsko-restauratorskom zahvatu prethodili su opsežni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi. Rezultati istraživanja omogućili su uvid u tehniku polikromiranja i pozlaćivanja nepoznatog umjetnika 17./18. stoljeća, i ukazali na višeslojno preslikavanje skulpture....
Izvannastavne glazbene aktivnosti
Izvannastavne glazbene aktivnosti
Marina Politeo
Rad ne sadrži sažetak.
Izvedba/izvedeno
Izvedba/izvedeno
Sandra Kapitanović
Tema završnog rada su dva djela pod nazivom Perform(ed) izražena kombiniranom tehnikom na papiru. Radovi prikazuju trokut, naslikani pravilni geometrijski oblik preko kojega su ljepljene papirnate trake sličnih oblika i dimenzija. Nizovi grade polja periodičnog sistema pravilnih i nepravilnih razmaka među njima. Autorica stavlja naglasak na proces u kojem papirnate trake postupno „osvajaju“ površinu i oblikuju mrežu. Raspored traka je donekle planiran, ali njihove veličine i...
Jae-Bot - Kako je remake postao nastavak
Jae-Bot - Kako je remake postao nastavak
Tina Ljubenkov
Ovaj diplomski rad obrađuje proces filmskog stvaralaštva od pisanja scenarija pa do završne obrade slike za film Jae-Bot. Cilj rada je bio detaljno proći kroz tri glavne faze filmskog stvaralaštva (predprodukcija, produkcija i postprodukcija) iz kreativnog i tehničkog aspekta kako bi dobili detaljan uvid u korake kroz koje filmaši trebaju proći.
Jean-Louis Florentz: Prélude de L'Enfant noir - orkestracija za simfonijski orkestar
Jean-Louis Florentz: Prélude de L'Enfant noir - orkestracija za simfonijski orkestar
Borna Stanić
U ovom radu detaljno je analiziran orkestralni jezik francuskog skladatelja Jean-Louisa Florentza na temelju njegova četiri orkestralna djela. Uz to, ovaj rad donosi i kratak uvid u harmonijske i ritamske specifičnosti njegove glazbe, opis registracijskih postupaka na orguljama, a sve na primjeru skladbe Prélude de L’Enfant noir. Ustanovljene pravilnosti i tipični postupci pronađeni u Florentzovim orkestralnim djelima praktično su primijenjeni u orkestraciji prethodno spomenutog...
Jednostavnost linija prostora
Jednostavnost linija prostora
Karla Raguž
Rad ne sadrži sažetak.
Johannes Brahms - Fantazije op. 116
Johannes Brahms - Fantazije op. 116
Josip Tomasović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages