Pages

Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Ivana Bandalo
Ovaj rad obrađivat će temu integracije glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa. Većina glazbenika tijekom svog školovanja suočila se sa strahom od javnog nastupa - tremom. Trema se javlja u individualnim jačinama intenziteta i načinima manifestacije. Može se javiti ˝pozitivna˝ trema, koja izoštri koncentraciju i potakne na uspješniji nastup, ali i trema koja blokira izvođača. Blokiranje može biti na razini fizičkog – od...
Interdisciplinarnost u udžbenicima za predmet likovna umjetnost u gimnazijama prema novom kurikulumu
Interdisciplinarnost u udžbenicima za predmet likovna umjetnost u gimnazijama prema novom kurikulumu
Lucia Lukšić
U ovome radu obrađuje se pojam interdisciplinarnosti i međupredmetnog povezivanja u udžbenicima za nastavni predmet Likovna umjetnost u četverogodišnjem programu za gimnazije. U prvom se dijelu rada obrađuje Nacionalni okvirni kurikulum propisan od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja iz 2019. godine. Također, naglasak je na Kurikulumu za nastavni predmet Likovna kultura za osnovnu školu i Likovna umjetnost za gimnazije, također odobren i propisan 2019. godine. U tom se dijelu...
Intimizam i prostornost
Intimizam i prostornost
Josipa Bebić
Rad se sastoji od tri serije koje obuhvaćaju autoričinu svakodnevnicu. Prikazani su likovi s kojima ona provodi vrijeme. Prva serija radova obuhvaća likove koji se nalaze unutar prostorije te su prikazi figurativno, dok je u nekim radovima vidljivo postupno gubljenje forme, čime dolazi do apstarkcije. Izražen je kolorit, kojim je dobiven komplementarni kontrast. Druga serija radova je iste tematike. Glavni motiv je portret rađen u tehnici ugljena s podlogom napravljenom u dvije boje:...
Ispovijed
Ispovijed
Jelena Tucak
U radu ''Ispovijed'' autorica se bavi poimanjem greške nastale kroz subjektivni doživljaj određenih situacija koje se mogu smatrati greškama i/ili grijehom odnosno moralno upitnima. Inspirirana biblijskom pričom o Isusu i preljubnici, točnije činom kamenovanja, prikupila je količinu kamenova te na svaki, pojedinačno, ispisala po jednu činjenicu zbog koje se osjeća krivom. . Kako bi se odmakla od crkvenog (katoličkog) poimanja greške, autorica se referirala na vlastitu percepciju...
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Tea Milković
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Matea Rančić
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Ana Heski
Rad ne sadrži sažetak.
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Luka Demarin
Istarska ljestvica i folklor iznimno su kulturno vrijedne, a u glazbenoteorijskom smislu i izrazito zanimljive pojave, koje su nažalost poznate samo manjem krugu ljudi. Ovom radu je, između ostaloga, cilj upoznati zainteresirane o njenom postojanju i korištenju u umjetničkoj literaturi. Prvi dio rada posvećen je sažetom pregledu povijesti istarske ljestvice, počevši od njenih folklornih početaka (narodna tradicijska glazba) uz naglasak na definiranje i teorijsko postavljanje te...
Istraživanje i dokumentacija ulomaka mozaika iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu
Istraživanje i dokumentacija ulomaka mozaika iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu
Jelena Petričević
U arheološkom muzeju u Splitu nalaze se ulomci različitih mozaika koji su za sada u nepoznatim okolnostima dospjeli u depo muzeja. S obzirom na manjak informacija o njima i nedostatak dokumentacije bilo je potrebno istu i izraditi. U depou se nalazi ukupno 543 ulomaka različitih dimenzija i stanja očuvanosti. Zbog velike količine materijala, rad se usredotočuje na izradu dokumentacije, odnosno kataloga. Izrađeni katalog uvelike će pomoći u daljnjim istraživanjima, ovih i ostalih...
Istraživanje metodologije prijenosa slikanog sloja s drvenog na novi nositelj (transfer)
Istraživanje metodologije prijenosa slikanog sloja s drvenog na novi nositelj (transfer)
Nađa Tomašević
Zahvat prijenosa slikanog sloja na novi nositelj jedna je od najsloženijih metoda strukturalne sanacije slika na drvu. Ovaj magistarski rad, uz kratki povijesni pregled nastanka i razvitka same metode, donosi detaljan opis konzervatorsko restauratorskog zahvata prijenosa slikanog sloja na novi nositelj izvršenog na ikoni iz 70-ih godina prošlog stoljeća, kao i detaljan opis svih probi materijala i tehnika koje su prethodile samom zahvatu.
Istraživanje rodnog identiteta kroz likovni izraz - prikaz slučaja adolescentice s graničnim poremećajem osobnosti
Istraživanje rodnog identiteta kroz likovni izraz - prikaz slučaja adolescentice s graničnim poremećajem osobnosti
Adriana Divković
U galopirajućem razvoju čovječanstva svjedoci smo sve većih poteškoća u očuvanju mentalnog zdravlja i razvoja, posebna ranjivost javlja se u vrijeme adolescencije kada je razvoj identiteta općeg i spolnog na završetku. U prikazanoj studiji prezentirana su likovna djela napravljena od strane adolescentice koja boluje od graničnog poremećaja ličnosti. Kompleksnost njezinog psihičkog stanja prikazana je kroz njezinu likovnu ekspresiju u tri tematska ciklusa u obliku likovnih...

Pages