Paginacija

Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Ivana Vukadin
U ovom diplomskom radu prezentirane su dvije teme, izrada kopija u svrhu cjelovite prezentacije keramičkih posuda i FT-IR analize ulomaka odabranih kako bi predstavili raznovrsnost cjelokupnog zaprimljeng materijala. Arheološka keramika potječe s kasnobrončanodobnog lokaliteta Dugiš, koji se nalazi uz rijeku Cetinu pokraj općine Otok nedaleko grada Sinja. Arheološki materijal je dopremljen iz depoa Arheološkog muzeja u Splitu u radionu konzervacije-restauracije arheološke baštine i...
Izrada povijesno informirane rekonstrukcije gornjeg dijela barokne skulpture Anđela lučonoše iz Kaštel Novog
Izrada povijesno informirane rekonstrukcije gornjeg dijela barokne skulpture Anđela lučonoše iz Kaštel Novog
Katarina Strinić
Prvi dio diplomskog rada obuhvaća cjelokupan konzervatorsko-restauratorski zahvat na polikromiranoj i pozlaćenoj skulpturi Anđela lučonoše, koja je dio inventara Župe sv. Petra apostola u Kaštel Novom. Konzervatorsko-restauratorskom zahvatu prethodili su opsežni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi. Rezultati istraživanja omogućili su uvid u tehniku polikromiranja i pozlaćivanja nepoznatog umjetnika 17./18. stoljeća, i ukazali na višeslojno preslikavanje skulpture....
Izvannastavne glazbene aktivnosti
Izvannastavne glazbene aktivnosti
Marina Politeo
Rad ne sadrži sažetak.
Izvedba/izvedeno
Izvedba/izvedeno
Sandra Kapitanović
Tema završnog rada su dva djela pod nazivom Perform(ed) izražena kombiniranom tehnikom na papiru. Radovi prikazuju trokut, naslikani pravilni geometrijski oblik preko kojega su ljepljene papirnate trake sličnih oblika i dimenzija. Nizovi grade polja periodičnog sistema pravilnih i nepravilnih razmaka među njima. Autorica stavlja naglasak na proces u kojem papirnate trake postupno „osvajaju“ površinu i oblikuju mrežu. Raspored traka je donekle planiran, ali njihove veličine i...
Jae-Bot - Kako je remake postao nastavak
Jae-Bot - Kako je remake postao nastavak
Tina Ljubenkov
Ovaj diplomski rad obrađuje proces filmskog stvaralaštva od pisanja scenarija pa do završne obrade slike za film Jae-Bot. Cilj rada je bio detaljno proći kroz tri glavne faze filmskog stvaralaštva (predprodukcija, produkcija i postprodukcija) iz kreativnog i tehničkog aspekta kako bi dobili detaljan uvid u korake kroz koje filmaši trebaju proći.
Jean-Louis Florentz: Prélude de L'Enfant noir - orkestracija za simfonijski orkestar
Jean-Louis Florentz: Prélude de L'Enfant noir - orkestracija za simfonijski orkestar
Borna Stanić
U ovom radu detaljno je analiziran orkestralni jezik francuskog skladatelja Jean-Louisa Florentza na temelju njegova četiri orkestralna djela. Uz to, ovaj rad donosi i kratak uvid u harmonijske i ritamske specifičnosti njegove glazbe, opis registracijskih postupaka na orguljama, a sve na primjeru skladbe Prélude de L’Enfant noir. Ustanovljene pravilnosti i tipični postupci pronađeni u Florentzovim orkestralnim djelima praktično su primijenjeni u orkestraciji prethodno spomenutog...
Jednostavnost linija prostora
Jednostavnost linija prostora
Karla Raguž
Rad ne sadrži sažetak.
Johannes Brahms - Fantazije op. 116
Johannes Brahms - Fantazije op. 116
Josip Tomasović
Rad ne sadrži sažetak.
Johannes Brahms i Richard Muhlfeld
Johannes Brahms i Richard Muhlfeld
Igor Ivanović
Rad ne sadrži sažetak.
Josip (Giuseppe) Raffaelli (1767.-1843.): Kyrie, Gloria e Credo a due voci con Versetti con Orchestra. Transkripcija rukopisa u suvremeni notni zapis
Josip (Giuseppe) Raffaelli (1767.-1843.): Kyrie, Gloria e Credo a due voci con Versetti con Orchestra. Transkripcija rukopisa u suvremeni notni zapis
Valentina Tolić
Glazbeno-arhivističkim istraživanjem otvara se mogućnost revitalizacije zaboravljenih skladbi važnih za povijest umjetničke glazbe u Dalmaciji. Vođeni tom mišlju, u svrhu ovoga rada odlučilo se upustiti u proces transkripcije novootkrivenog djela Kyrie, Gloria e Credo a due voci con Versetti con Orchestra hvarskog skladatelja Josipa [Giusepea] Raffaellija (1767. – 1843.) u suvremeno notno pismo. Djelo je u izvornom obliku (u partituri i sveščićima) pohranjeno u Kaptolskom arhivu...
Josip Hatze solo pjesme šest aranžmana za zborove
Josip Hatze solo pjesme šest aranžmana za zborove
Ivan Đangradović
Svrha ovog magistarskog rada jest predstaviti Josipa Hatzea kao skladatelja s posebnim naglaskom na priređivanje njegovih solo-pjesmama za mješoviti i muški zbor. Temelj rada jest zbirka solopjesama „Sabrane pjesme“ u izdanju Nakladnog zavoda Hrvatske iz koje je izabrano šest sadržajno i tehnički prihvatljivih solo-pjesama za zborove. Prema tome, tri su prerađene za muški, a tri za mješoviti zbor. Rad će sadržavati teoretska objašnjenja, analize izražajno-tehničkih...

Paginacija