Paginacija

Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija
Ivan Glavurdić
Rad sadrži detaljne analize kompozicija Stjepana Šuleka Koncert za klarinet i komorni orkestar, Ante Grgina Koncert za klarinet i orkestar i Petra Bergama Concerto Abbreviato. Spomenute kompozicije su izuzetna i svjetski priznata djela literature za klarinet. Osim toga, rad sadrži i biografije, djela, nagrade i priznanja, u svrhu detaljne slike o skladateljima kao osobama, te o vremenu i okolnostima u kojima su živjeli i djelovali i u kojima su njihove kompozicije nastale.
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija skladatelja: Stjepana Šuleka, Claudea Debussya i Francisa Poulenca
Biografija, stvaralaštvo i analiza kompozicija skladatelja: Stjepana Šuleka, Claudea Debussya i Francisa Poulenca
Lorena Dokša
Rad sadrži detaljne analize kompozicija Koncert za klarinet i komorni orkestar Stjepana Šuleka, Premiére Rhapsodie Claudea Debussyja i Sonate pour deux clarinettes Francisa Poulenca. Navedene su kompozicije vrlo cijenjena i svjetski priznata djela klarinetske literature. Rad također sadrži biografije i stvaralaštvo prethodno spomenutih skladatelja kako bi se jasnije predočile okolnosti, vrijeme pa i sama njihova osobnost koje su utjecale na stvaranje navedenih kompozicija.
Biomorfni oblici u umjetnosti
Biomorfni oblici u umjetnosti
Nikolina Veljačić
Rad ne sadrži sažetak.
Biti sretan
Biti sretan
Filip Opačić
Rad ne sadrži sažetak.
Blaga Korčulansko - Pelješkog arhipelaga:  Franjevačka crkva i samostan na otoku  Badija; Franjevačka crkva i samostan Gospe od Anđela iznad Orebića
Blaga Korčulansko - Pelješkog arhipelaga: Franjevačka crkva i samostan na otoku Badija; Franjevačka crkva i samostan Gospe od Anđela iznad Orebića
Jelena Amadeo
Ovaj diplomski rad donosi povijesni pregled Korčulansko - Pelješkog arhipelaga od prapovijesnog doba do predromaničkog razdoblja. Uz detaljan povijesni okvir opisani su značajni lokaliteti i artefakti na tom području. Sljedeće poglavlje donosi detaljni povijesni pregled grada Korčule te urbanistički razvitak i opis stare jezgre grada Korčule. U nastavku je poglavlje o Franjevačkoj crkvi i samostanu na otoku Badiji. Detaljno je opisan povijesni pregled, arhitektonski sklop i...
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Andrea Civadelić
Bratovštine su društveno – vjerske, odnosno staleško strukovne udruge dobrovoljno okupljenih ljudi. Nazivaju se i braištine, bratstva, skule, a ime je stvoreno od latinskih rijeĉi confraternites, fraternitates, fratiliae, scholae. Tragovi o prvim bratovštinama seţu u 4. i 5. stoljeće. Njihova imena su se mijenjala tokom stoljeća, a nazivi su zavisili od podruĉja gdje su nastajala. Veliki utjecaj na razvitak bratovština su imali novoosnovani prosjaĉki redovi u 13. stoljeću –...
Brod u vikinškoj umjetnosti
Brod u vikinškoj umjetnosti
Lucia Lukšić
Vikinzi odnosno Normani su nešto više od 250 godina ostali zapamćeni kao pljačkaši, trgovci, osvajači i vrsni moreplovci. U potpunosti su promijenili povijest Europe i iza sebe ostavili brojna postignuća kojima se i danas služimo. Bili su mnogobošci, vjerovali u prirodne sile i zazivali svoje bogove u pomoć. Njihovi su bogovi štitili obitelji, usjeve i ratne napade. Bili su i ostali vrsni brodograditelji i moreplovci. Njihove lađe se mogu svrstati u umjetnička remek djela,...
Béla Bartók: Suita za klavir op.14 
Orkestracija za gudački orkestar
Béla Bartók: Suita za klavir op.14 Orkestracija za gudački orkestar
Šimun-Čarli Botica
Béla Bartók jedan je od najznačajnijih skladatelja 20. stoljeća. Njegov glazbeni jezik inspirirao je kasnije generacije skladatelja, koji su na njegovim temeljima ustanovili vlastiti skladateljski izričaj. U ovom su radu na temelju njegovog Divertimenta za gudače analizirani orkestralni postupci te način na koji je tretirao gudački korpus. Neki od tih tipičnih postupaka potom su praktično primijenjeni u orkestraciji njegove glasovirske Suite op.14.
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ana Rickijević
Rad ne sadrži sažetak.
Clara Shumann: Sonata u g-molu
Clara Shumann: Sonata u g-molu
Petra Matetić
Rad ne sadrži sažetak.
Crkve sv. Jurja na području Kaštela
Crkve sv. Jurja na području Kaštela
Vanessa Jovanović Jurić
Od 7.st. doseljavaju se Hrvati na ove prostore mijenjajući tadašnju etničku i kulturnu sliku. Salona je napuštena i razorena, Siculi zapušten i zaboravljen, a Epetij ugašen. Jedino se održavaju Split i Trogir. U prvom razdoblju države hrvatskih vladara kaštelansko polje bilo je u njihovom posjedu, što nam potvrđuje Trpimirova darovnica iz 852. Godine u kojoj se i spominje crkva sv. Jurja u Putalju. Crkve su predstavljale središte života nekadašnjih naselja kao okupljališta....

Paginacija