Paginacija

Konzervacija i restauracija mramorne antičke skulpture cara Augusta iz arheološkog muzeja Narona u Vidu
Konzervacija i restauracija mramorne antičke skulpture cara Augusta iz arheološkog muzeja Narona u Vidu
Josip Nižetić
Tema ovog magistarskog stručnog rada je konzervacija-restauracija antičke mramorne skulpture naronitanskog cara Augusta. Bitno je napomenuti kako je ovo već treći zahvat na ovoj skulpturi od otkrića antičkog rimskog hrama Augusteuma u Naroni (Vid kraj Metkovića) 1995. godine1. Nisu se radile analize jer su u prethodnim zahvatima svi ti procesi već obavljeni, već se s radovima III. restauracije krenulo provjerom statike same skulpture. Osim poremećene statike, i estetska komponenta...
Konzervacija i restauracija sarkofaga opatice Ivane
Konzervacija i restauracija sarkofaga opatice Ivane
Barbara Pulić
Konzervatorsko – restauratorski zahvati izvođeni su na kamenom sarkofagu opatice Ivane, koji je pronađen bez poklopca. Sarkofag je s lokaliteta Manastirine transportiran u radionicu Umjetničke akademije u Splitu gdje su se radovi izvodili. Zahvati obuhvaćaju uklanjanje sloja stare rekonstrukcije, izradu nove, konsolidaciju, razne metode čišćenja površine kamena, retušitanje i naposlijetku toniranje rekonstruiranih dijelova. Osim toga, ovaj rad se bavi zatečenim stanjem sarkofaga,...
Konzervatorsko - restauratorski radovi na rimskoj staklenoj posudi
Konzervatorsko - restauratorski radovi na rimskoj staklenoj posudi
Tina Jerković
Tema diplomskog rada su Konzervatorsko-restauratorski radovi na rimskoj staklenoj posudi. Rad se temelji na istraživanju i obradi fragmenata pronađenih na lokalitetu Ciglenice u Osekovu u sklopu rimske vile koja je istraživana 2012. godine pod vodstvom dr. sc. Tina Lelekovića s odsjeka za arheologiju-HAZU (Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti).Vizualnim pregledom došlo se do zaključka da nedostaje 40% posude. Pronađen je gotovo cijeli obrub promjera 137-139 mm ukrašen bijelom...
Konzervatorsko - restauratorski radovi na ulomcima zidnih slika s arheološkog lokaliteta Gradina u Issi
Konzervatorsko - restauratorski radovi na ulomcima zidnih slika s arheološkog lokaliteta Gradina u Issi
Marija Lena Bošković
Arheološkim istraživanjima provedenim 2012. i 2013. godine na arheološkom lokalitetu Gradina na Visu otkriveno je mnoštvo ulomaka zidnih slika iz prvog stoljeća, doba antičke Isse. Nakon što se kuća sa oslikanim zidovima pod nepoznatim okolnostima srušila, ulomci su ostali zakopani pod zemljom u razdoblju od približno 2000 godina. Zbog toga bi, nakon sustavne obrade i spajanja cjelokupnog materijala, ulomci mogli predstavljati jednu od najznačajnijih očuvanih slikanih kompozicija...
Konzervatorsko - restauratorski zahvat na slici "Srce Marijino"
Konzervatorsko - restauratorski zahvat na slici "Srce Marijino"
Leona Olić
Magistarski rad sadržava opis zatečenog stanja i konzervatorsko – restauratorskih zahvata na slici „Srce Marijino“. Zajedno sa slikom ''Srce Isusovo'' čuva se u kapeli sv. Roka u Ostrvici. Slika je zaprimljena u radionicu s pripadajućim ukrasnim okvirom, ali bez podokvira. Na slici su izvedena istraživanja i slijedeći konzervatorsko-restauratorski zahvati: čišćenje nevezane površinske prljavštine, ravnanje slike, strip lining, loose lining i uklanjanje laka.
Konzervatorsko - restauratorski zahvat na uljenoj slici na platnu "Bogorodica s Djetetom i Sv. Antom" s pripadajućim ukrasnim okvirom
Konzervatorsko - restauratorski zahvat na uljenoj slici na platnu "Bogorodica s Djetetom i Sv. Antom" s pripadajućim ukrasnim okvirom
Silvija Matas
Uljena slika na platnu ''Bogorodica s Djetetom i Sv. Antom'' s pripadajućim ukrasnim okvirom dio je inventara župe Sv. Nikole u Komiži. Slika je zatečena u stabilnom stanju uz minimalna oštećenja platnenog nositelja i slikanog sloja. U prošlom je zahvatu slika zalijepljena na lesonitnu ploču pčelinjim voskom. Stoga je konzervatorsko-restauratorski zahvat primarno bio usmjeren na odvajanje slike od ploče. Ostali konzervatorskorestauratorski zahvati sastojali su se od čišćenja...
Konzervatorsko restauratorski zahvat na crkvenoj zastavi iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Podgrađu
Konzervatorsko restauratorski zahvat na crkvenoj zastavi iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Podgrađu
Andrea Lacković
Tema magistarskog rada je konzervatorsko-restauratorski zahvat na crkvenoj zastavi iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Podgrađu. Na zastavi su se nalazile dvije akrilne slike, jedna na prednjoj a druga na stražnjoj strani zastave. Zbog čestog presavijanja i vibracija platnenog nositelja pri korištenju zastave, slikani sloj je na mnogim mjestima otpao ili je bio nestabilan. Slikani sloj je podlijepljen a potom su slike dublirane markizetom kako bi bile otpornije na savijanje....

Paginacija