Paginacija

Ispovijed
Ispovijed
Jelena Tucak
U radu ''Ispovijed'' autorica se bavi poimanjem greške nastale kroz subjektivni doživljaj određenih situacija koje se mogu smatrati greškama i/ili grijehom odnosno moralno upitnima. Inspirirana biblijskom pričom o Isusu i preljubnici, točnije činom kamenovanja, prikupila je količinu kamenova te na svaki, pojedinačno, ispisala po jednu činjenicu zbog koje se osjeća krivom. . Kako bi se odmakla od crkvenog (katoličkog) poimanja greške, autorica se referirala na vlastitu percepciju...
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Tea Milković
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Matea Rančić
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Ana Heski
Rad ne sadrži sažetak.
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Luka Demarin
Istarska ljestvica i folklor iznimno su kulturno vrijedne, a u glazbenoteorijskom smislu i izrazito zanimljive pojave, koje su nažalost poznate samo manjem krugu ljudi. Ovom radu je, između ostaloga, cilj upoznati zainteresirane o njenom postojanju i korištenju u umjetničkoj literaturi. Prvi dio rada posvećen je sažetom pregledu povijesti istarske ljestvice, počevši od njenih folklornih početaka (narodna tradicijska glazba) uz naglasak na definiranje i teorijsko postavljanje te...
Istraživanje i dokumentacija ulomaka mozaika iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu
Istraživanje i dokumentacija ulomaka mozaika iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu
Jelena Petričević
U arheološkom muzeju u Splitu nalaze se ulomci različitih mozaika koji su za sada u nepoznatim okolnostima dospjeli u depo muzeja. S obzirom na manjak informacija o njima i nedostatak dokumentacije bilo je potrebno istu i izraditi. U depou se nalazi ukupno 543 ulomaka različitih dimenzija i stanja očuvanosti. Zbog velike količine materijala, rad se usredotočuje na izradu dokumentacije, odnosno kataloga. Izrađeni katalog uvelike će pomoći u daljnjim istraživanjima, ovih i ostalih...
Istraživanje metodologije prijenosa slikanog sloja s drvenog na novi nositelj (transfer)
Istraživanje metodologije prijenosa slikanog sloja s drvenog na novi nositelj (transfer)
Nađa Tomašević
Zahvat prijenosa slikanog sloja na novi nositelj jedna je od najsloženijih metoda strukturalne sanacije slika na drvu. Ovaj magistarski rad, uz kratki povijesni pregled nastanka i razvitka same metode, donosi detaljan opis konzervatorsko restauratorskog zahvata prijenosa slikanog sloja na novi nositelj izvršenog na ikoni iz 70-ih godina prošlog stoljeća, kao i detaljan opis svih probi materijala i tehnika koje su prethodile samom zahvatu.
Istraživanje rodnog identiteta kroz likovni izraz - prikaz slučaja adolescentice s graničnim poremećajem osobnosti
Istraživanje rodnog identiteta kroz likovni izraz - prikaz slučaja adolescentice s graničnim poremećajem osobnosti
Adriana Divković
U galopirajućem razvoju čovječanstva svjedoci smo sve većih poteškoća u očuvanju mentalnog zdravlja i razvoja, posebna ranjivost javlja se u vrijeme adolescencije kada je razvoj identiteta općeg i spolnog na završetku. U prikazanoj studiji prezentirana su likovna djela napravljena od strane adolescentice koja boluje od graničnog poremećaja ličnosti. Kompleksnost njezinog psihičkog stanja prikazana je kroz njezinu likovnu ekspresiju u tri tematska ciklusa u obliku likovnih...
Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
Jelena Hudinčec
Rad opisuje postupke konzervacije-restauracije dvaju liturgijskih kandila. U prvom dijelu objašnjen je pojam kandila te način identifikacije predmeta. Drugi dio rada sadržava podatke prikupljene vizualnim pregledom kulturnih dobara, a u trećem dijelu opisani su i sami konzervatorsko - restauratorski zahvati tj. metode koje su pritom korištene (odstranjivanje površinskih nečistoća, uklanjanje korozivnih naslaga, izrađivanje i nadomještanje nedostajućih dijelova, pozlata,...
Istraživanje, interpretacija i prezentacija izvornog izgleda brončanog portreta božice Artemide pronađenog na otoku Visu
Istraživanje, interpretacija i prezentacija izvornog izgleda brončanog portreta božice Artemide pronađenog na otoku Visu
Dea Olić
U ovom radu obrađuje se problematika prepoznavanja izvornih grčkih brončanih skulptura u odnosu na rimske kopije. Istražuju se tehnike lijevanja i umetanja intarzija kojima su izrađene izvorne grčke brončane skulpture. Ovaj se rad također dotiče pitanja autohtonosti brončane glave Artemide s Visa. Istražuju se mogućnosti primjene digitalnih metoda dokumentacije i rekonstrukcije te obrazlažu prednosti navedenih metoda. Na primjeru Artemide s Visa bit će izvedena rekonstrukcija u...
Ivan pl. Zajc - solo popijevke
Ivan pl. Zajc - solo popijevke
Leona Tomasović
Rad ne sadrži sažetak.
Izložba Iznutra Izvana
Izložba Iznutra Izvana
Hana Malenica
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija