Paginacija

Kompozicija
Kompozicija
Antonia Šarić
Rad ne sadrži sažetak.
Konstrukcija
Konstrukcija
Ana Heski
Diplomski rad pod naslovom Konstrukcija obuhvaća 12 radova nastalih olovkom i industrijskom bojom na papiru dimenzija 100 x 150 cm. Realizacija rada odvijala se kroz niz radnji, promišljanja, skica te tijekom procesa kreiranja njegove završne forme koja obuhvaća više segmenata. Naslovljeni rad se odnosi upravo na cjelokupan proces rada, kojim dobivamo konačnu „konstrukciju“ njegovog izgleda. Odnosno riječ je o redukciji fotografskih motiva i spajanju odvojenih segmenata u jednu...
Konstrukcija nadzora
Konstrukcija nadzora
Davor Drčelić
Metaforički pristup panokptikumu, osobito kroz djela francuskog filozofa Michela Foucaulta, služio je kao „okidač“ za izradu diplomskog rada pod nazivom Konstrukcija nadzora. Sveprisutni nadzor kroz CCTV sustave, mobilne uređaje i računala prirodno se nametnuo kao suvremeni oblik panoptikuma. Promatrajući rad Konstrukcija nadzora koji se sastoji od niza video snimki, koje su izrađene u softveru za 3D oblikovanje i animiranje, u kojima se nadgledaju iskonstruirani prostori -...
Kontakt
Kontakt
Martina Đirlić
Rad ne sadrži sažetak.
Konzervacija - restauracija pilastra crkve sv. Marije u Koljanima
Konzervacija - restauracija pilastra crkve sv. Marije u Koljanima
Rina Dubravec
Pilastar oltarne ograde iz 9. stoljeća crkve sv. Marije u Koljanima rekonstruiran je s izvornim ulomkom. Kasnije je pronađen drugi ulomak koji mu pripada u depou Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Na pilastru su izvođeni konzervatorsko – restauratorski radovi. Radovi obuhvaćaju mehaničko čišćenje, demontiranje stare betonske rekonstrukcije, reintegraciju novo pronađenog ulomka, klesanje rekonstrukcije u umjetnom kamenu te naposljetku njezino toniranje. Pilastar je...
Konzervacija i restauracija 10 helenističkih vrčeva s lokaliteta Žirje i izrada kopije
Konzervacija i restauracija 10 helenističkih vrčeva s lokaliteta Žirje i izrada kopije
Marita Marković
Na podvodnom lokalitetu Žirje u šibenskom arhipelagu tijekom arheoloških istraživanja koja su trajala 2016. do 2020. god. pronađeno je pregršt keramičkog kuhinjskog posuđa koje je dopremljeno u radionicu za konzervaciju i restauraciju arheološke baštine i metala Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Pronađeni predmeti su većim dijelom sačuvani te prekriveni morskim obraštajem. U ovom radu bit će opisana izabrana skupina materijala, odnosno konzervatorsko resturatorski...
Konzervacija i restauracija antičkog kovanog novca s lokaliteta Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača
Konzervacija i restauracija antičkog kovanog novca s lokaliteta Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača
Anja Mihotović
U ovom diplomskom radu predmet je istraživanja kovani novac s nekadašnjeg područja antičke Panonije. 41 kovanica s dva lokaliteta (Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača) pronađena je tijekom terenskih istraživanja Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umjetničkoj akademiji u Splitu povjerene su 2015. godine kako bi se nad njima izvršio konzervatorsko-restauratorski zahvat. S ciljem da se što bolje objasni sveobuhvatna vrijednost ovih kovanica,...
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta pronađenih na području antičke Panonije
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta pronađenih na području antičke Panonije
Vanda Krstinić
U ovom će se radu opisati postupak konzervacije -restauracije arheoloških metalnih predmeta s nalazišta na području Siska, Đakova i Osijeka. Polazeći od arheološkog konteksta obradit će se pojam arheologije; njezine povijesti te razvoja u Hrvatskoj. Bit će opisani načini života u antičkim rimskim provincijama na području Hrvatske s posebnim naglaskom na načine obrade metala u ovo doba. Bitan dio zauzimat će i opis arheoloških lokaliteta na kojima su dotični predmeti...
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta s lokaliteta antičke Murse
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta s lokaliteta antičke Murse
Đana Šimunović
Govoreći o konzervaciji i restauraciji arheoloških metalnih predmeta s lokaliteta antičke Murse, treba u prvom redu reći da se najvećim dijelom radi o rimskom novcu, ali i nekoliko manjih predmeta, izrađenih pretežno od bakra i bronce pronađenih na lokalitetima antičke Murse. Na početku rada opisani su metali kao materijali te njihova uporaba, važnost i razvoj tih materijala kroz povijest. Opisan je način života u antičkim rimskim provincijama na području Hrvatske, s posebnim...
Konzervacija i restauracija mramorne antičke skulpture cara Augusta iz arheološkog muzeja Narona u Vidu
Konzervacija i restauracija mramorne antičke skulpture cara Augusta iz arheološkog muzeja Narona u Vidu
Josip Nižetić
Tema ovog magistarskog stručnog rada je konzervacija-restauracija antičke mramorne skulpture naronitanskog cara Augusta. Bitno je napomenuti kako je ovo već treći zahvat na ovoj skulpturi od otkrića antičkog rimskog hrama Augusteuma u Naroni (Vid kraj Metkovića) 1995. godine1. Nisu se radile analize jer su u prethodnim zahvatima svi ti procesi već obavljeni, već se s radovima III. restauracije krenulo provjerom statike same skulpture. Osim poremećene statike, i estetska komponenta...
Konzervacija i restauracija sarkofaga opatice Ivane
Konzervacija i restauracija sarkofaga opatice Ivane
Barbara Pulić
Konzervatorsko – restauratorski zahvati izvođeni su na kamenom sarkofagu opatice Ivane, koji je pronađen bez poklopca. Sarkofag je s lokaliteta Manastirine transportiran u radionicu Umjetničke akademije u Splitu gdje su se radovi izvodili. Zahvati obuhvaćaju uklanjanje sloja stare rekonstrukcije, izradu nove, konsolidaciju, razne metode čišćenja površine kamena, retušitanje i naposlijetku toniranje rekonstruiranih dijelova. Osim toga, ovaj rad se bavi zatečenim stanjem sarkofaga,...

Paginacija