Paginacija

Ranokršćanska i srednjovjekovna baština otoka Šolte
Ranokršćanska i srednjovjekovna baština otoka Šolte
Antonia Vidan
Ranokršćansku i srednjovjekovnu baštinu otoka Šolte ponajviše svjedoče pronalasci iz kasnoantičkog i perioda srednjeg vijeka, što govori o dugoj i bogatoj povijesti otoka. Ranokršćanska baština obuhvaća baziliku Sv. Stjepana u Grohotama, za koju se zbog pronalaska krstionice smatra kako je bila centar pokrštavanja otočkog stanovništva i prva župna crkva na otoku, okosnica ranokršćanskog života otoka Šolte. Osim nje, nalazimo još dva važnija dokaza ranokršćanskog...
Ranokršćanske i ranosrednjevjekovne crkve na zadarskom otočju
Ranokršćanske i ranosrednjevjekovne crkve na zadarskom otočju
Nikolina Miličević
Zadarski arhipelag sastoji se od niza otoka na kojima su se još u ranom kršćanstvu počele graditi prve crkve. Osim arhitekture, nađeno je i nekoliko primjera kiparskih, a rjeđe slikarskih djela. Otoci na kojima su nađeni ostaci iz ranog kršćanstva i ranog srednjeg vijeka su: Pag, Olib, Premuda, Molat, Zverinac, Dugi otok, Otok Iž, Rivanj, Ugljan, Ošljak, Pašman, Kornat i Vrgada. Ranokršćanske crkve su bile jednostavnog oblika; najčešće jednobrodne, longitudinalne i s...
Razlistane forme
Razlistane forme
Daniela Grubišić
Rad ne sadrži sažetak.
Razumijevanje medija po Marshallu McLuhanu
Razumijevanje medija po Marshallu McLuhanu
Lucija Glokević
Ovaj rad se bavi prouĉavanjem djela medijskog teoretiĉara i kritiĉara Marshalla McLuhana, pionira podruĉja medijske analitike, teorije informacija i uloge medija u popularnoj kulturi dvadesetog stoljeća. Namjera rada je dati uvid u problematiku naĉina korištenja medija i oglašavanja u suvremenom društvu u kojem ţivimo. Rad izdvaja i razmatra teze i pojmove vezane uz teoriju medija koje je McLuhan objavio još šezdesetih godina prošlog stoljeća, a koje su djelomiĉno aktualne i...
Razvoj američke i sovjetske animacije u socio-političkom kontekstu 20. stoljeća
Razvoj američke i sovjetske animacije u socio-političkom kontekstu 20. stoljeća
Marijana Ivković
U radu je na temelju dostupne literature predstavljen povijesni razvoj animacije u SAD-u i Sovjetskom Savezu, te razlike između dvije velike industrije animacije koje su u ovim državama nastale i to što ih je uvjetovalo. Rad prati evoluciju animacije od njenih najranijih dana, prije nego li je film kao medij uopće postojao pa sve do pojave prvih velikih imena u animaciji koji su svojim inovativnim pristupom i kreativnom uporabom animacijskih tehnika popularizirali ovaj mediji i probili...
Razvoj grafičke likovnosti na gramofonskim pločama
Razvoj grafičke likovnosti na gramofonskim pločama
Domenika Mateša
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj klesarstva, klesarskih metoda i alata
Razvoj klesarstva, klesarskih metoda i alata
Josipa Krolo
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj nadahnuća kroz tri rada
Razvoj nadahnuća kroz tri rada
Roko Držislav Rebić
Rad prati izmjene ideja i izvora inspiracije u radu u različitim materijalima kroz slijed od tri različita djela. Kroz rečeni slijed prikazuju se znanja, umijeća i vještina praktičnog upražnjavanja istih koji su stečeni kroz trogodišnje školovanje na Umjetničkoj akademiji.
Reciklaža
Reciklaža
Jelena Amadeo
Rad ne sadrži sažetak.
Refleksija
Refleksija
Ida Slavić
Rad ne sadrži sažetak.
Regula - dizajn sustava za samoregulaciju grada
Regula - dizajn sustava za samoregulaciju grada
Jelena Njeguš
Rad ne sadrži sažetak.
Robert Schumann: Koncert za klavir i orkestar op. 54 u a-molu
Robert Schumann: Koncert za klavir i orkestar op. 54 u a-molu
Silvija Anić
Schumannov jedini klavirski koncert jedan je od poznatijih i omiljenijih koncerata u klavirskoj literaturi. U vrijeme svog nastanka donio je svježinu u načinu tretiranja klavira i orkestra. Originalnošću u pristupu formi i glazbenom izričaju, ovaj koncert je utjecao na razvoj klavirskog koncerta. U ovom radu predstavit ću biografiju Roberta Schumanna te povijesni kontekst i proces nastanka klavirskog koncerta op. 54. Potom ću analizirati koncert s formalno-harmonijskog aspekta;...

Paginacija