Paginacija

Praeparatus
Praeparatus
Ida Bugarić
Rad ne sadrži sažetak.
Pregled hrvatske ranosrednjevjekovne umjetnosti i ondašnjeg života u kontekstu muzejske pedagogije kroz suradnju obrazovnog sustava i muzejskog prostora
Pregled hrvatske ranosrednjevjekovne umjetnosti i ondašnjeg života u kontekstu muzejske pedagogije kroz suradnju obrazovnog sustava i muzejskog prostora
Miro Šimunović
Ovim radom se ukazuje na potrebnu suradnje unutar obrazovnog sustava i muzejskog prostora kao ključnih čimbenika koji sudjeluju u oblikovanje koherentnog stava određene osobe. U prilog navedenoj suradnji škole i muzeja ide i novi Kurikulum za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj koji predviđa da učenik istražuje posljedice različitih prirodnih i društvenih čimbenika na djela kulturne baštine i tradicijskog...
Prijedlog konzervatorsko-restauratorskih radova, pohrane i izlaganja metalnih predmeta Zbirke župnog ureda u Vrgorcu
Prijedlog konzervatorsko-restauratorskih radova, pohrane i izlaganja metalnih predmeta Zbirke župnog ureda u Vrgorcu
Anamarija Drnasin
Župa navještenja Blažene Djevice Marije nalazi se u Vrgorcu koji je upravno-političko središte Biokovskog dekanata. Zbirka župnog ureda u Vrgorcu registrirana je kao kulturno dobro od 1976. godine, a danas broji 70 predmeta, većinom sakralnih. Manji dio se odnosi na arheološki i etnografski materijal. Kula u kojoj je pohranjena Zbirka ne zadovoljava uvjete za pravilno čuvanje i izlaganje. Neovisno o stanju kule, predmeti se mogu na adekvatan način izlagati u vitrinama s...
Prikaz lava u splitskoj romanici - ikonografski kontekst
Prikaz lava u splitskoj romanici - ikonografski kontekst
Katarina Sokol
U ovom radu pišem o romaničkim skulpturama lava, (od pune plastike ili u reljefu), kao jedne od najčešće korištenih životinja bogatog srednjovjekovnog bestijarija. Obrađujem isključivo prikaze s područja grada Splita, a to su primjeri u punoj plastici s ulaza u crkvu sv. Mikule u Velom Varošu, zatim oni sa zvonika splitske katedrale gdje prikazi lavova uokviruju prolaz prema katedrali. Tu se na prolazu zvonika nalazi i luk, gdje se u jednoj od scena pojavljuje lik lava, a na...
Primjena određenih bakterijskih vrsta u biološkom čišćenju zidnih slika
Primjena određenih bakterijskih vrsta u biološkom čišćenju zidnih slika
Zrinka Vukorepa
U ovom magistarskom stručnom radu je opisan laboratorijski protokol i jedna od eksperimentalnih metoda biološkog čišćenja zidnih slika. Biološko čišćenje je suvremena metoda čišćenja kojom mikroorganizmi koriste površinu umjetničkog djela kao izvor hranjiva za svoj rast uklanjajući tako onečišćenja s umjetnine. Mikroorganizmi metabolički djeluju na površinu zidne slike na isti način kao i u prirodnom okolišu, uklanjajući tako onečišćenja s umjetnine, a bez ikakvog...
Prisutnost u cinéma
Prisutnost u cinéma
Ivan Sladonja
Rad ne sadrži sažetak.
Priča Agava; A story of two community identities shaped by a plant
Priča Agava; A story of two community identities shaped by a plant
Alejandra Robles Sosa
Western concepts of society, nature and technology have oftentimes been shaped by indigenous culture and tradition. Nevertheless, indigenous ancestral knowledge is now widely regarded obsolete. Perpetuating colonial thinking, the Western vision of our global future considers it only a matter of time until it is fully eliminated by the advancement of “progress”. In a framework of Critical and Speculative Design (CSD), I investigate the legal, political, and social consequences of...
Priče iz autobusa
Priče iz autobusa
Igor Zdunić
Rad ne sadrži sažetak.
Problematika konzervacije glazure / premaza na predmetima sa arheoloških nalazišta
Problematika konzervacije glazure / premaza na predmetima sa arheoloških nalazišta
Dominika Kristiana Polonijo
U ovom radu se obrađuje šest predmeta sa podvodnih arheoloških lokaliteta. Tri predmeta iz uvale Juro, kod otoka Žirja iz 4. st.pr.Kr., su helenistički predmeti za koje se smatralo da imaju ostatak crnog premaza, te tri predmeta sa lokaliteta kod otočića Gnalića iz 16.st. sa djelomično sačuvanom glazurom koja je prethodno bila neadekvatno tretirana. U početku teksta se opisuju vrste glazura, premaza i tipologije keramičkih predmeta od prapovjesti sve do novog vijeka. Nadalje se...
Problematika zaštite crkve sv. Petra i Mojsija
Problematika zaštite crkve sv. Petra i Mojsija
Dražena Kuduz
Crkva sv. Petra i Mojsija je najvažnija predromanička građevina u Solinu, koja je tipski jako zanimljiva kao primjer crkve upisanih apsida, sa westwerkom na zapadnoj strani, a također i zbog nalaza ulomaka reljefne oltarne pregrade. Za starohrvatsku povijest značajna je kao krunidbena bazilika kralja Zvonimira. Na crkvi sv. Petra i Mojsija, provedena su brojna istraživanja. Prva su provedena 1927. god. od strane društva „Bihać“. Osim Eyyner Dyggve-a istraživao ju je i Mate...

Paginacija