Paginacija

Impresionistička paradigma boje
Impresionistička paradigma boje
Anđela Jokić
Devetnaesto stoljeće obilježeno je velikim promjenama te novim spoznajama. Umjetnici impresionizma na svijet su gledali drugačiji i te spoznaje su prenosili na platno. Polovicom 19. stoljeća, znanstvenu i umjetničku spoznaju obilježio je empirizam. Umjetnici u takvom okruženju oslanjali su se na razum i prirodu, slikajući novu sliku svijeta i čovjeka. Prije pojave impresionizma, klasicističko slikarstvo svojim karakterističnim prikazivanjem likovne tematike, oslanjalo se na...
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Ivana Bandalo
Ovaj rad obrađivat će temu integracije glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa. Većina glazbenika tijekom svog školovanja suočila se sa strahom od javnog nastupa - tremom. Trema se javlja u individualnim jačinama intenziteta i načinima manifestacije. Može se javiti ˝pozitivna˝ trema, koja izoštri koncentraciju i potakne na uspješniji nastup, ali i trema koja blokira izvođača. Blokiranje može biti na razini fizičkog – od...
Interdisciplinarnost u udžbenicima za predmet likovna umjetnost u gimnazijama prema novom kurikulumu
Interdisciplinarnost u udžbenicima za predmet likovna umjetnost u gimnazijama prema novom kurikulumu
Lucia Lukšić
U ovome radu obrađuje se pojam interdisciplinarnosti i međupredmetnog povezivanja u udžbenicima za nastavni predmet Likovna umjetnost u četverogodišnjem programu za gimnazije. U prvom se dijelu rada obrađuje Nacionalni okvirni kurikulum propisan od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja iz 2019. godine. Također, naglasak je na Kurikulumu za nastavni predmet Likovna kultura za osnovnu školu i Likovna umjetnost za gimnazije, također odobren i propisan 2019. godine. U tom se dijelu...
Intimizam i prostornost
Intimizam i prostornost
Josipa Bebić
Rad se sastoji od tri serije koje obuhvaćaju autoričinu svakodnevnicu. Prikazani su likovi s kojima ona provodi vrijeme. Prva serija radova obuhvaća likove koji se nalaze unutar prostorije te su prikazi figurativno, dok je u nekim radovima vidljivo postupno gubljenje forme, čime dolazi do apstarkcije. Izražen je kolorit, kojim je dobiven komplementarni kontrast. Druga serija radova je iste tematike. Glavni motiv je portret rađen u tehnici ugljena s podlogom napravljenom u dvije boje:...
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Tea Milković
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Matea Rančić
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Ana Heski
Rad ne sadrži sažetak.
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Luka Demarin
Istarska ljestvica i folklor iznimno su kulturno vrijedne, a u glazbenoteorijskom smislu i izrazito zanimljive pojave, koje su nažalost poznate samo manjem krugu ljudi. Ovom radu je, između ostaloga, cilj upoznati zainteresirane o njenom postojanju i korištenju u umjetničkoj literaturi. Prvi dio rada posvećen je sažetom pregledu povijesti istarske ljestvice, počevši od njenih folklornih početaka (narodna tradicijska glazba) uz naglasak na definiranje i teorijsko postavljanje te...

Paginacija