Paginacija

Konzervacija i restauracija antičkog kovanog novca s lokaliteta Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača
Konzervacija i restauracija antičkog kovanog novca s lokaliteta Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača
Anja Mihotović
U ovom diplomskom radu predmet je istraživanja kovani novac s nekadašnjeg područja antičke Panonije. 41 kovanica s dva lokaliteta (Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača) pronađena je tijekom terenskih istraživanja Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umjetničkoj akademiji u Splitu povjerene su 2015. godine kako bi se nad njima izvršio konzervatorsko-restauratorski zahvat. S ciljem da se što bolje objasni sveobuhvatna vrijednost ovih kovanica,...
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta pronađenih na području antičke Panonije
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta pronađenih na području antičke Panonije
Vanda Krstinić
U ovom će se radu opisati postupak konzervacije -restauracije arheoloških metalnih predmeta s nalazišta na području Siska, Đakova i Osijeka. Polazeći od arheološkog konteksta obradit će se pojam arheologije; njezine povijesti te razvoja u Hrvatskoj. Bit će opisani načini života u antičkim rimskim provincijama na području Hrvatske s posebnim naglaskom na načine obrade metala u ovo doba. Bitan dio zauzimat će i opis arheoloških lokaliteta na kojima su dotični predmeti...
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta s lokaliteta antičke Murse
Konzervacija i restauracija arheoloških metalnih predmeta s lokaliteta antičke Murse
Đana Šimunović
Govoreći o konzervaciji i restauraciji arheoloških metalnih predmeta s lokaliteta antičke Murse, treba u prvom redu reći da se najvećim dijelom radi o rimskom novcu, ali i nekoliko manjih predmeta, izrađenih pretežno od bakra i bronce pronađenih na lokalitetima antičke Murse. Na početku rada opisani su metali kao materijali te njihova uporaba, važnost i razvoj tih materijala kroz povijest. Opisan je način života u antičkim rimskim provincijama na području Hrvatske, s posebnim...
Konzervacija i restauracija mramorne antičke skulpture cara Augusta iz arheološkog muzeja Narona u Vidu
Konzervacija i restauracija mramorne antičke skulpture cara Augusta iz arheološkog muzeja Narona u Vidu
Josip Nižetić
Tema ovog magistarskog stručnog rada je konzervacija-restauracija antičke mramorne skulpture naronitanskog cara Augusta. Bitno je napomenuti kako je ovo već treći zahvat na ovoj skulpturi od otkrića antičkog rimskog hrama Augusteuma u Naroni (Vid kraj Metkovića) 1995. godine1. Nisu se radile analize jer su u prethodnim zahvatima svi ti procesi već obavljeni, već se s radovima III. restauracije krenulo provjerom statike same skulpture. Osim poremećene statike, i estetska komponenta...
Konzervatorsko - restauratorski radovi na rimskoj staklenoj posudi
Konzervatorsko - restauratorski radovi na rimskoj staklenoj posudi
Tina Jerković
Tema diplomskog rada su Konzervatorsko-restauratorski radovi na rimskoj staklenoj posudi. Rad se temelji na istraživanju i obradi fragmenata pronađenih na lokalitetu Ciglenice u Osekovu u sklopu rimske vile koja je istraživana 2012. godine pod vodstvom dr. sc. Tina Lelekovića s odsjeka za arheologiju-HAZU (Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti).Vizualnim pregledom došlo se do zaključka da nedostaje 40% posude. Pronađen je gotovo cijeli obrub promjera 137-139 mm ukrašen bijelom...
Konzervatorsko - restauratorski radovi na ulomcima zidnih slika s arheološkog lokaliteta Gradina u Issi
Konzervatorsko - restauratorski radovi na ulomcima zidnih slika s arheološkog lokaliteta Gradina u Issi
Marija Lena Bošković
Arheološkim istraživanjima provedenim 2012. i 2013. godine na arheološkom lokalitetu Gradina na Visu otkriveno je mnoštvo ulomaka zidnih slika iz prvog stoljeća, doba antičke Isse. Nakon što se kuća sa oslikanim zidovima pod nepoznatim okolnostima srušila, ulomci su ostali zakopani pod zemljom u razdoblju od približno 2000 godina. Zbog toga bi, nakon sustavne obrade i spajanja cjelokupnog materijala, ulomci mogli predstavljati jednu od najznačajnijih očuvanih slikanih kompozicija...
Konzervatorsko - restauratorski zahvat na uljenoj slici na platnu "Bogorodica s Djetetom i Sv. Antom" s pripadajućim ukrasnim okvirom
Konzervatorsko - restauratorski zahvat na uljenoj slici na platnu "Bogorodica s Djetetom i Sv. Antom" s pripadajućim ukrasnim okvirom
Silvija Matas
Uljena slika na platnu ''Bogorodica s Djetetom i Sv. Antom'' s pripadajućim ukrasnim okvirom dio je inventara župe Sv. Nikole u Komiži. Slika je zatečena u stabilnom stanju uz minimalna oštećenja platnenog nositelja i slikanog sloja. U prošlom je zahvatu slika zalijepljena na lesonitnu ploču pčelinjim voskom. Stoga je konzervatorsko-restauratorski zahvat primarno bio usmjeren na odvajanje slike od ploče. Ostali konzervatorskorestauratorski zahvati sastojali su se od čišćenja...
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na uljenoj slici na platnu 'Gospa od sedam žalosti' s pripadajućim ukrasnim okvirom
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na uljenoj slici na platnu 'Gospa od sedam žalosti' s pripadajućim ukrasnim okvirom
Mateo Curić
Uljena slika na platnu ‘’Gospa od sedam žalosti’’s pripadajućim ukrasnim okvirom dio je inventara župe Sv. Nikole u Komiži. Slika je u prethodnoj intervenciji lakirana, a lak je izrazito potamnio što je umanjilo čitljivost prikaza. U prošlom zahvatu je podstavljena novim platnom i zalijepljena za podokvir. Konzervatorsko – restauratorski zahvat primarno je bio usmjeren na odvajanje slike od podstavljenog platna, te primjereno podstavljanje korištenjem firentinske paste,...

Paginacija