Paginacija

Fra Bernardin Sokol: Crkvene skladbe za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja. Prijepis i analiza.
Fra Bernardin Sokol: Crkvene skladbe za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja. Prijepis i analiza.
Jelena Grubišić-Čabo
Predmet rada je prijepis i analiza crkvenih skladbi za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja koja je tiskana u nizu glazbenih izdanja Pjevajte Gospodinu pjesmu novu pod brojem 8 i 9. O samom predmetu rada, zbirci Crkvene skladbe za jedan glas uz pratnju malog orkestra i orgulja, do sada nema nikakvih spoznaja. Cilj ovog rada je doći do spoznaja o Sokolovom glazbenom jeziku saznati kako je oblikovao glazbeni jezik te koje je forme koristio. U ovom radu koristit će se tri metode...
GUSTAV MAHLER: LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN
GUSTAV MAHLER: LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN
Tea Požgaj
Rad ne sadrži sažetak.
Gargouille
Gargouille
Matea Jerkić
Rad ne sadrži sažetak.
Giles Blatta i njegovi tajni prolazi
Giles Blatta i njegovi tajni prolazi
Josip Šurlin
Rad ne sadrži sažetak.
Glazba u dokumentarnom filmu
Glazba u dokumentarnom filmu
Josipa Vulić
Ovaj se rad preko istraživanja početaka glazbe i njenog značenja, filma, zvuka na filmu, i naposljetku dokumentarnog filma bavi definiranjem bitnosti glazbe u dokumentarcima i njihovom odnosu po pitanju autentičnosti te vrste filma, na kraju popraćeno primjerima dokumentaraca različitih budžeta koji na različite načine koriste glazbu u prenošenju svoje dokumentirane realnosti.
Glazbena analiza Partite ad Pavlinos Anđelka Klobučara
Glazbena analiza Partite ad Pavlinos Anđelka Klobučara
Pero Prosenica
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Karla Križanić
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Toska Lumezi
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Valentina Martić
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbene igre i njihova uloga u odgoju djece
Glazbene igre i njihova uloga u odgoju djece
Franka Grgurev
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbeni interesi mladih
Glazbeni interesi mladih
Zvonimira Mijić
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija