Paginacija

Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja
Luka Demarin
Istarska ljestvica i folklor iznimno su kulturno vrijedne, a u glazbenoteorijskom smislu i izrazito zanimljive pojave, koje su nažalost poznate samo manjem krugu ljudi. Ovom radu je, između ostaloga, cilj upoznati zainteresirane o njenom postojanju i korištenju u umjetničkoj literaturi. Prvi dio rada posvećen je sažetom pregledu povijesti istarske ljestvice, počevši od njenih folklornih početaka (narodna tradicijska glazba) uz naglasak na definiranje i teorijsko postavljanje te...
Istraživanje i dokumentacija ulomaka mozaika iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu
Istraživanje i dokumentacija ulomaka mozaika iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu
Jelena Petričević
U arheološkom muzeju u Splitu nalaze se ulomci različitih mozaika koji su za sada u nepoznatim okolnostima dospjeli u depo muzeja. S obzirom na manjak informacija o njima i nedostatak dokumentacije bilo je potrebno istu i izraditi. U depou se nalazi ukupno 543 ulomaka različitih dimenzija i stanja očuvanosti. Zbog velike količine materijala, rad se usredotočuje na izradu dokumentacije, odnosno kataloga. Izrađeni katalog uvelike će pomoći u daljnjim istraživanjima, ovih i ostalih...
Istraživanje rodnog identiteta kroz likovni izraz - prikaz slučaja adolescentice s graničnim poremećajem osobnosti
Istraživanje rodnog identiteta kroz likovni izraz - prikaz slučaja adolescentice s graničnim poremećajem osobnosti
Adriana Divković
U galopirajućem razvoju čovječanstva svjedoci smo sve većih poteškoća u očuvanju mentalnog zdravlja i razvoja, posebna ranjivost javlja se u vrijeme adolescencije kada je razvoj identiteta općeg i spolnog na završetku. U prikazanoj studiji prezentirana su likovna djela napravljena od strane adolescentice koja boluje od graničnog poremećaja ličnosti. Kompleksnost njezinog psihičkog stanja prikazana je kroz njezinu likovnu ekspresiju u tri tematska ciklusa u obliku likovnih...
Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
Istraživanje, dokumentiranje i konzervacija-restauracija dvaju liturgijskih kandila;
Jelena Hudinčec
Rad opisuje postupke konzervacije-restauracije dvaju liturgijskih kandila. U prvom dijelu objašnjen je pojam kandila te način identifikacije predmeta. Drugi dio rada sadržava podatke prikupljene vizualnim pregledom kulturnih dobara, a u trećem dijelu opisani su i sami konzervatorsko - restauratorski zahvati tj. metode koje su pritom korištene (odstranjivanje površinskih nečistoća, uklanjanje korozivnih naslaga, izrađivanje i nadomještanje nedostajućih dijelova, pozlata,...
Ivan pl. Zajc - solo popijevke
Ivan pl. Zajc - solo popijevke
Leona Tomasović
Rad ne sadrži sažetak.
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Izrada kopija i FT-IR analize keramike prapovijesnog lokaliteta Dugiš pokraj Sinja
Ivana Vukadin
U ovom diplomskom radu prezentirane su dvije teme, izrada kopija u svrhu cjelovite prezentacije keramičkih posuda i FT-IR analize ulomaka odabranih kako bi predstavili raznovrsnost cjelokupnog zaprimljeng materijala. Arheološka keramika potječe s kasnobrončanodobnog lokaliteta Dugiš, koji se nalazi uz rijeku Cetinu pokraj općine Otok nedaleko grada Sinja. Arheološki materijal je dopremljen iz depoa Arheološkog muzeja u Splitu u radionu konzervacije-restauracije arheološke baštine i...
Izrada povijesno informirane rekonstrukcije gornjeg dijela barokne skulpture Anđela lučonoše iz Kaštel Novog
Izrada povijesno informirane rekonstrukcije gornjeg dijela barokne skulpture Anđela lučonoše iz Kaštel Novog
Katarina Strinić
Prvi dio diplomskog rada obuhvaća cjelokupan konzervatorsko-restauratorski zahvat na polikromiranoj i pozlaćenoj skulpturi Anđela lučonoše, koja je dio inventara Župe sv. Petra apostola u Kaštel Novom. Konzervatorsko-restauratorskom zahvatu prethodili su opsežni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi. Rezultati istraživanja omogućili su uvid u tehniku polikromiranja i pozlaćivanja nepoznatog umjetnika 17./18. stoljeća, i ukazali na višeslojno preslikavanje skulpture....
Izvannastavne glazbene aktivnosti
Izvannastavne glazbene aktivnosti
Marina Politeo
Rad ne sadrži sažetak.
Jednostavnost linija prostora
Jednostavnost linija prostora
Karla Raguž
Rad ne sadrži sažetak.
Johannes Brahms - Fantazije op. 116
Johannes Brahms - Fantazije op. 116
Josip Tomasović
Rad ne sadrži sažetak.
Johannes Brahms i Richard Muhlfeld
Johannes Brahms i Richard Muhlfeld
Igor Ivanović
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija