Paginacija

"Teme u Pop artu"
"Teme u Pop artu"
Maja Marić
U završnom radu obrađuju se teme kojima su pop umjetnici preokupirani u svojim djelima. Obrađeni su vodeći američki i britanski pop umjetnici te su njihova umjetnička djela grupirana po temama. Pop umjetnici slikaju predmete široke potrošnje i iz popularnih medija pri ćemu predmeti iz svakodnevnog života i popularne osobe dobivaju status umjetničke ikone. Pop umjetnici su u ikonografiju suvremene umjetnosti unijeli najveću količinu novih ikona, ali su i pridonijeli rušenju...
#LKLU2011
#LKLU2011
Dominik Duboković
Rad ne sadrži sažetak.
AUTOBIOGRAFSKI DOKUMENTARNI FILM POKUŠAJ(I)
AUTOBIOGRAFSKI DOKUMENTARNI FILM POKUŠAJ(I)
Ida Slavić
Ovaj diplomski rad bavi se autobiografskim dokumentarnim filmom. Glavna karakteristika autobiografskog dokumentarnog filma je interpretacija stvarnosti iz redateljeve osobne perspektive. Intimnost i subjektivna perspektiva središnja su obilježja autobiografskog dokumentarnog filma, a najčešće su potencirane korištenjem osobnih materijala poput fotografija, videa i pisama.
Admiral
Admiral
Mia Hržić-Vulić
Rad je realiziran u obliku video performansa koji je popraćen sa obraĊenom simulacijom zvukova Casina. Iskustvo rada u Casinu te osobno iskustvo o tome koje posljedice na obitelj ostavlja ovisnost o kocki, nagnalo je autoricu da krene u dublje istraţivanje ove teme. Za vrijeme rada u Casinu osjećala se nemoćnom da išta promjeni i istovremeno veoma licemjernom te joj se ĉinilo da je postala dio problema protiv kojeg se bori. Osjećajući sve veći bijes, ali i prezir, autorica se...
Akt
Akt
Marko Ćurić
Rad ne sadrži sažetak.
Akt
Akt
Marko Budimir
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivacija materijala u biomorfnoj apstrakciji
Aktivacija materijala u biomorfnoj apstrakciji
Paula Šaravanja
Ovaj završni rad sastoji se od četiri slike pojedinačnih formata 50 x 50 x cca. 5 cm. Slike prikazuju organske reljefe inspirirane teksturama iz prirode, a realizirane su u tehnici kombiniranih medija. Početna točka rada bila su asimetrična krila leptira, no motiv leptira gubi se gradnjom reljefa. Slaganjem materijala, uz prilagođenost izgleda njihovom prirodnom ¨ponašanju¨ autorica gradi sliku dok ne dobije određenu likovnost i tjelesnost. Ovaj rad bavi se materičnošću, te...
Analiza metoda desalinizacije na zidnim slikama
Analiza metoda desalinizacije na zidnim slikama
Lucija Borovac
U ovom diplomskom radu provedene su četiri metode desalinizacije na uzorcima napravljenim od dva tipa žbuke, Samoborke 2 i Samoborke 4. Otopinama natrijevog klorida koncentracija 1,5% i 3% kontrolirano su kontaminirani uzorci tijekom cijelog istraživanja. Odabrane metode desalinizacije navedene su redoslijedom kojim su provedene: 1. vodena kupka , 2. oblozi od celulozne pulpe, 3. konverzija lako topivih u teže topive soli te 4. ekstrakcija soli gelovima. S obzirom da se prve dvije metode...
Analiza programa diplomskog koncerta
Analiza programa diplomskog koncerta
Maja Tomašević
U ovom magistarskom radu iznosi se analiza programa diplomskog koncerta. Program obuhvaća djela četiriju skladatelja: Marin Marais – Les folies d'Espagnes; Tōru Takemitsu – Voice; Sergej Prokofjev – Sonata za flautu i klavir, u D-duru, op. 94 ; Boris Papandopulo – Suita za dvije flaute. Osim detaljne analize navedenih skladbi, koja je neminovna za kvalitetnu, u radu se iznose i biografski podaci svakog od skladatelja, njihova glazbena ostavština te karakteristike njihova...

Paginacija