Paginacija

Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Bratovštine pomoraca od 14. - 19.st. na prostoru srednje Dalmacije
Andrea Civadelić
Bratovštine su društveno – vjerske, odnosno staleško strukovne udruge dobrovoljno okupljenih ljudi. Nazivaju se i braištine, bratstva, skule, a ime je stvoreno od latinskih rijeĉi confraternites, fraternitates, fratiliae, scholae. Tragovi o prvim bratovštinama seţu u 4. i 5. stoljeće. Njihova imena su se mijenjala tokom stoljeća, a nazivi su zavisili od podruĉja gdje su nastajala. Veliki utjecaj na razvitak bratovština su imali novoosnovani prosjaĉki redovi u 13. stoljeću –...
Brod u vikinškoj umjetnosti
Brod u vikinškoj umjetnosti
Lucia Lukšić
Vikinzi odnosno Normani su nešto više od 250 godina ostali zapamćeni kao pljačkaši, trgovci, osvajači i vrsni moreplovci. U potpunosti su promijenili povijest Europe i iza sebe ostavili brojna postignuća kojima se i danas služimo. Bili su mnogobošci, vjerovali u prirodne sile i zazivali svoje bogove u pomoć. Njihovi su bogovi štitili obitelji, usjeve i ratne napade. Bili su i ostali vrsni brodograditelji i moreplovci. Njihove lađe se mogu svrstati u umjetnička remek djela,...
Béla Bartók: Suita za klavir op.14 
Orkestracija za gudački orkestar
Béla Bartók: Suita za klavir op.14 Orkestracija za gudački orkestar
Šimun-Čarli Botica
Béla Bartók jedan je od najznačajnijih skladatelja 20. stoljeća. Njegov glazbeni jezik inspirirao je kasnije generacije skladatelja, koji su na njegovim temeljima ustanovili vlastiti skladateljski izričaj. U ovom su radu na temelju njegovog Divertimenta za gudače analizirani orkestralni postupci te način na koji je tretirao gudački korpus. Neki od tih tipičnih postupaka potom su praktično primijenjeni u orkestraciji njegove glasovirske Suite op.14.
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ciklus apstraktnih formi bez naziva
Ana Rickijević
Rad ne sadrži sažetak.
Clara Shumann: Sonata u g-molu
Clara Shumann: Sonata u g-molu
Petra Matetić
Rad ne sadrži sažetak.
Crkve sv. Jurja na području Kaštela
Crkve sv. Jurja na području Kaštela
Vanessa Jovanović Jurić
Od 7.st. doseljavaju se Hrvati na ove prostore mijenjajući tadašnju etničku i kulturnu sliku. Salona je napuštena i razorena, Siculi zapušten i zaboravljen, a Epetij ugašen. Jedino se održavaju Split i Trogir. U prvom razdoblju države hrvatskih vladara kaštelansko polje bilo je u njihovom posjedu, što nam potvrđuje Trpimirova darovnica iz 852. Godine u kojoj se i spominje crkva sv. Jurja u Putalju. Crkve su predstavljale središte života nekadašnjih naselja kao okupljališta....
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Crkveno pučko ( glagoljaško ) pjevanje u Pagu - transkripcija i analiza zvučnih zapisa iz 1964. i 2000. godine
Marija Vičević
Ovaj rad predstavlja stare paške crkvene pučke (glagoljaške) napjeve, transkribirane prvi puta prema zvučnim zapisima Jerka Bezića iz 1964., pohranjenih u fonoteci Staroslavenskog instituta u Zagrebu, kao i zvučnim zapisima koncerta Mješovitog zbora Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Paga, održanog 2000. godine crkvi sv. Donata u Zadru. Transkripcijom i analizom komparativnih zapisa u notnom programu Sibelius autorica revitalizira i prezentira važan dio paške kulturne baštine te...
Croatian Beauty
Croatian Beauty
Josipa Vulić
Rad ne sadrži sažetak.
Crtež u prostoru
Crtež u prostoru
Petra Perković
Rad ne sadrži sažetak.
Dalmatinsko klapsko pjevanje u Opuzenu
Dalmatinsko klapsko pjevanje u Opuzenu
Danijel Curić
U radu je predstavljena dosad neistražena povijest dalmatinskog klapskog pjevanja u gradu Opuzenu. U kratkim je crtama prikazan kulturni život Opuzenaca od 1939. do danas, što uključuje dva crkvena zbora (Divojačko društvo, Zbor Župe Sv. Stjepana), Gradsku glazbu Opuzen, Zabavni orkestar Mjesne glazbe Opuzen, niz vokalno-instrumentalnih sastava, Opuzenski vokalni oktet, a ponajviše devet muških, ženskih, mješovitih i dječjih dalmatinskih klapa. Intervjuirani su kazivači starije...
Desalinizacija kamena vodom uz primjenu vakuum metode
Desalinizacija kamena vodom uz primjenu vakuum metode
Luciana Gugić
U okviru diplomskog rada provedena je analiza učinkovitosti desalinizacije kamena vakuum metodom. Mnoge današnje konzervatorsko - restauratorske metode desalinizacije su vrlo učinkovite poput kemijskih metoda, kupki s destiliranom vodom i obloga. Međutim neke od njih zahtijevaju mnogo vremena, materijala i sredstava. U daljnjem radu isprobana je vakuum metoda s vodovodnom vodom na kamenu vapnencu koji je izvađen direktno iz mora. Određivanjem klorida u uzorcima koji prođu kroz vakuum...

Paginacija