Paginacija

Geometrijska apstrakcija i umjetnost konstruktivnog pristupa druge polovice 20.st. u Hrvatskoj
Geometrijska apstrakcija i umjetnost konstruktivnog pristupa druge polovice 20.st. u Hrvatskoj
Dajana Džafo
Ovaj diplomski rad razmatra temu geometrijske apstrakcije i umjetnosti konstruktivnog pristupa druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj. Polazim od razdoblja nakon Drugog svjetskog rata kada se događa ponovno rađanje geometrijske apstrakcije koja svoje korijene nalazi u konstruktivizmu. Tada se javljaju se tendencije obuhvaćene pojmom neokonstruktivizma, kao što su kinetička umjetnost, luminoplastika, kompjutorska umjetnost, kibernetička umjetnost, a koje imaju geometrijski, sistemski...
Gesta i trag
Gesta i trag
Nikolina Lambaša
Tema Gesta i trag je proizašla iz mentorstva s profesoricom Neli Ružić. Autorica završnog rada je odabrala jednu od tri glavne ponuđene teme za svoj rad. Radi se o apstrakcijama bez određenih figurativnih motiva. Sve je započelo time da se iz niza malih radova u bloku počela razvijati ideja o gestualnosti uz korištenje crteža kao motiva na slikarskoj podlozi. Razni su se mediji koristili, ali uglavnom su akril, jupol i crtačke tehnike poput markera, bojica, rapidografa i tuša...
Giles Blatta i njegovi tajni prolazi
Giles Blatta i njegovi tajni prolazi
Josip Šurlin
Rad ne sadrži sažetak.
Glazba u dokumentarnom filmu
Glazba u dokumentarnom filmu
Josipa Vulić
Ovaj se rad preko istraživanja početaka glazbe i njenog značenja, filma, zvuka na filmu, i naposljetku dokumentarnog filma bavi definiranjem bitnosti glazbe u dokumentarcima i njihovom odnosu po pitanju autentičnosti te vrste filma, na kraju popraćeno primjerima dokumentaraca različitih budžeta koji na različite načine koriste glazbu u prenošenju svoje dokumentirane realnosti.
Glazbena analiza Partite ad Pavlinos Anđelka Klobučara
Glazbena analiza Partite ad Pavlinos Anđelka Klobučara
Pero Prosenica
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Karla Križanić
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Toska Lumezi
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Valentina Martić
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbene igre i njihova uloga u odgoju djece
Glazbene igre i njihova uloga u odgoju djece
Franka Grgurev
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbeni interesi mladih
Glazbeni interesi mladih
Zvonimira Mijić
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija