Paginacija

Harmonijska i formalna analiza 24. preludija op. 11 Aleksandra Skrjabina
Harmonijska i formalna analiza 24. preludija op. 11 Aleksandra Skrjabina
Jelena Šain
Glazbeni jezik Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina poslužio je kao tema za mnoge filozofske i teoretske rasprave i analize. Skrjabinov glazbeni jezik nije jedinstven već svako njegovo razdoblje skladanja označava i nov glazbeni jezik. Zbirka 24 preludija op. 11 pripada ranoj fazi skladanja, u kojoj se prepoznaju utjecaji F. Chopina i F. Liszta. Do sada su se uglavnom inozemni autori bavili Skrjabinom, i to ponajprije njegovim kasnijim djelima. Među njima su: Zofia Lissa, Hermann Danuser,...
Hrvatske arhitektice 20. stoljeća i njihov doprinos modernoj arhitekturi Hrvatske
Hrvatske arhitektice 20. stoljeća i njihov doprinos modernoj arhitekturi Hrvatske
Dražena Kuduz
Naziv “moderna arhitektura” predstavlja potpuno novu arhitektonsku umjetnost koju sve veći broj ljudi shvaća i povezuje sa životom. Moderni arhitekti upotrijebili su nove materijale i metode gradnje nastojeći osloboditi arhitekturu od dotadašnjih stilova. Takva arhitektura nadahnula je brojne arhitekte da svojim idejama dočaraju svoje gledanje i stavove. U tom smjeru danas djeluje i sve više žena arhitektica koje nastoje prenijeti tu tradiciju koja se prenosi iz generacije u...
I want to believe
I want to believe
Lovre Bakulić
Rad ne sadrži sažetak.
Igra za emocionalni i socijalni razvoj djece
Igra za emocionalni i socijalni razvoj djece
Marija Polović
Rad ne sadrži sažetak.
Imerzije
Imerzije
Ines Petričević
Rad ne sadrži sažetak.
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Integracija glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa
Ivana Bandalo
Ovaj rad obrađivat će temu integracije glumačkih tehnika u pripremu glazbenika u svrhu smanjenja straha od javnog nastupa. Većina glazbenika tijekom svog školovanja suočila se sa strahom od javnog nastupa - tremom. Trema se javlja u individualnim jačinama intenziteta i načinima manifestacije. Može se javiti ˝pozitivna˝ trema, koja izoštri koncentraciju i potakne na uspješniji nastup, ali i trema koja blokira izvođača. Blokiranje može biti na razini fizičkog – od...
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Matea Rančić
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Tea Milković
Rad ne sadrži sažetak.
Ispričati iznova
Ispričati iznova
Ana Heski
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija