Paginacija

Diplomski koncert
Flauta
Diplomski koncert Flauta
Nikolina Šušak
Rad ne sadrži sažetak.
Diraj me, biraj me, asociraj me, seciraj me
Diraj me, biraj me, asociraj me, seciraj me
Tihana Felić
Naziv rada je kreiran zahvaljujući usporedbama reakcija prijatelja i kolega s ciljevima i namjerama autorice povodom realizacije završnog rada. Autorici su važne reakcije promatrača jer izrađuje radove koji su i sami reakcija na okolinu i svakodnevnicu bilo da ta reakcija nastupa kao svjesna i tijekom rada, ili se javlja tek kasnije kad je rad završen. Struktura oblika zastupljena u radu za autoricu nije značenjski aktivna sve dok se ona i/ili promatrač ne odluči fokusirati na njeno...
Dmitrij Šostakovič: Sonata za violončelo i klavir u d- molu op. 40
Dmitrij Šostakovič: Sonata za violončelo i klavir u d- molu op. 40
Ema Nikolić
Tema ovog diplomskog rada je analiza Sonate za violončelo i klavir op. 40 Dmitrija Šostakoviča. Prije analize navedena je biografija skladatelja te kronološki opis skladateljeva stvaralaštva. Svaki stavak sonate analiziran je harmonijski, strukturalno i karakterno.
Dokumentarna fotografija u modnoj fotografiji
Dokumentarna fotografija u modnoj fotografiji
Marija Alatrović
Rad ne sadrži sažetak.
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Doživljaj likovnog umjetničkog djela kao poticaj za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida
Danijela Šušak
Prisutnost likovnih umjetnosti u svakodnevnom životu i radu te susret i komunikacija s osobama koje imaju oštećenja vida, potakli su nas da pokušamo istražiti kako osobe s oštećenjima vida percipiraju likovnu umjetnost. Nadalje, zaintrigiralo nas je kako likovna djela prilagoditi osobama s oštećenjima vida, kako bi ih i oni mogli doživjeti, te da li i koliko takav doživljaj može biti poticajan za likovno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Ovaj likovno-istraživački projekt...
Doživljaj sebe u likovnom stvaralaštvu mladeži s poremećajima u ponašanju i osobnosti
Doživljaj sebe u likovnom stvaralaštvu mladeži s poremećajima u ponašanju i osobnosti
Silvia Bilonić
Cilj rada bio je utvrditi postoji li i kakav je utjecaj likovno–terapijskog programa na ponašanja, emocije i navike mladih s poremećajima ponašanja i osobnosti. Istraživanje je provedeno u Domu za odgoj i obrazovanje u Splitu. Sastavljeno je od intervjua koji sadrži osam pitanja i pet likovno–terapijskih radionica bez figurativnog motiva, ekspresivnog tipa. Zaključku su pripomogli i podatci o psihološko–emocionalnom stanju svakog pojedinog štićenika Doma, prikupljeni u...
Dramaturška analiza scenarija Prst sudbine
Dramaturška analiza scenarija Prst sudbine
Nadja Matija Fatović
Prst sudbine je scenariji za kratkometražni igrani film, pisan i mentoriran za vrijeme treće godine preddiplomskog studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, odsjek Film i Video. Po žanru, scenariji pripada drami, smještenoj u maloj otočkoj sredini čija inspiracija dolazi iz osobnog iskustva. Film se zasniva na nesreći koja izgrađeni bliski odnos dvaju na početku potpunih stranaca dovodi u pitanje. Likovi koji pokreću radnju nisu samo međusobno stranci već su i stranci u...
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Dualizam geste: Slikarska gesta / potez na početku 21.st.
Petra Lizde
Rad ne sadrži sažetak.
Dugi kadar
Dugi kadar
Marino Paliska
Razmišljajući o zadatku prisjećam se meni poznatih dugih kadrova u filmskoj povijesti, popularnoj kulturi, s kojima sam se susreo, o kojima sam čuo. Dugi kadar kao forma, stil, pothvat, tehnika i njegova cijenjenost. Imamo filmove koji su u cijelosti izvedeni u jednom kadru, neki koji su montirani tako da se doimaju snimljeni u jednom kadru, kao i pojedine scene ili sekvence iz filmova koji su jedan kadar. I često se događa da upravo te scene budu one koje upadaju u oko, izdvajaju se...
Dujam Marinov Vučković i Ivan Petrov iz Milana
Dujam Marinov Vučković i Ivan Petrov iz Milana
Antonija Bečić
Rad ne sadrži sažetak.
EDVARD GRIEG Sonata OP.7
EDVARD GRIEG Sonata OP.7
Ivana Barišić
Rad ne sadrži sažetak.
Egipatski kultovi i mitraizam u umjetničkoj baštini Salone
Egipatski kultovi i mitraizam u umjetničkoj baštini Salone
Antonia Šarić
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija