Paginacija

Gargouille
Gargouille
Matea Jerkić
Rad ne sadrži sažetak.
Giles Blatta i njegovi tajni prolazi
Giles Blatta i njegovi tajni prolazi
Josip Šurlin
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza Partite ad Pavlinos Anđelka Klobučara
Glazbena analiza Partite ad Pavlinos Anđelka Klobučara
Pero Prosenica
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Glazbena analiza programa završnog koncerta
Karla Križanić
Rad ne sadrži sažetak.
Glazbeni interesi mladih
Glazbeni interesi mladih
Zvonimira Mijić
Rad ne sadrži sažetak.
Glitch i kreativni procesi u digitalnoj umjetnosti
Glitch i kreativni procesi u digitalnoj umjetnosti
Kristijan Vrdoljak
Tema ovog završnog rada, koji se sastoji od triptiha, obrađuje digitalnu umjetnost te korištenje digitalnih alata i programa za izradu umjetničkog rada. Istraživanjem mogućnosti programa i digitalne manipulacije slikom stvoreni su tzv. glitchevi koji su u daljnjem procesu ponovno mijenjani, manipulirani i kolažirani u postojeće kompozicije. Sami glitchevi su korišteni kao medij stvaranja slike u smislu slikanja greškom. Rad je rezultat zadatka na kolegiju Slikarstvo VI koji je imao...
Gorgona
Gorgona
Maja Puđa
Rad ne sadrži sažetak.
Gotički portali palača u Splitu
Gotički portali palača u Splitu
Andrea Šarić
U radu se obrađuju gotički portali stambene arhitekture na području grada Splita. Istraživanjem su obuhvaćeni samo glavni ulični portali, ukupno njih 23. Do sada nije postojalo istraživanje u čiji su opseg ušli svi portali. Nastanak portala smješta se u povijesni okvir. Nakon provedene katalogizacije, obavljena je morfološka analiza. Gotički portali nastaju tijekom 14. i 15. stoljeća, kada se Split razvija u starom i novom dijelu, tj. unutar Dioklecijanove palače i u novome...
Grafička mapa "Stvarnost"
Grafička mapa "Stvarnost"
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Hans Zimmer: Prilagodba dviju skladbi za mandolinski orkestar
Hans Zimmer: Prilagodba dviju skladbi za mandolinski orkestar
Marinko Lasan Zorobabel
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija